Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

Η μουσική στην περιβαλλοντική εκπαίδευση


Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2004-2007 με μαθητές όλων των τάξεων δημοτικών σχολείων της Άνδρου προγράμματα με έμφαση στην προσέγγιση διαμέσου της μουσικής. Τα θέματα των προγραμμάτων «Άνδρος και Θάλασσα», «Θάλασσα: Το οικοσύστημα και η σχέση του με την κοινωνία του ανθρώπου» και «Οι υγρότοποι της Άνδρου» αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης μουσικών και άλλων πολύτεχνων δραστηριοτήτων.
Οι μαθητές εξασκήθηκαν στην εκμάθηση τραγουδιών, σύνθεση τραγουδιών με αυτοσχεδιασμό στίχων, ακροάσεις μουσικών έργων διαφορετικών ρεπερτορίων, σύνθεση απόλυτης μουσικής, παίξιμο οργάνων, δημιουργία παιδικής ορχήστρας και ευρύτερων οργανικών συνόλων. Παράλληλα δημιουργήθηκαν ηχοϊστορίες, ηχοεικόνες, μουσικοκινητικά, χορογραφίες και δραματοποιήσεις, πάντα με κεντρικό άξονα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα.
Μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων οι μαθητές εξοικειώθηκαν άμεσα κι ευχάριστα με τον πλούτο τόσο του φυσικού όσο και του ευρύτερου κοινωνικού, αλλά και του πολιτισμικού περιβάλλοντός τους. Μελέτησαν με έναν εναλλακτικό τρόπο το περιβάλλον στο οποίο ζουν και οδηγήθηκαν στην αυτογνωσία, τη διαμόρφωση συγκεκριμένων στάσεων απέναντι σε περιβαλλοντικά προβλήματα, στη δημιουργία οικολογικής συνείδησης και στο όραμα βελτίωσης του περιβάλλοντος με προσωπική ενεργοποίηση του κάθε ανθρώπου, αλλά και συνεργασία σε κοινούς τρόπους δράσης.
Η πραγματοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων οδήγησε σε παράσταση – παρουσίαση στο τέλος της χρονιάς και απέδειξε τη συμβολή του μαθήματος της μουσικής σε μία προηγμένη, ολιστική και βιωματική προσέγγιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.


ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΛΚΑ( μουσικολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: