Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Εκθέσεις αξιολόγησης υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2009-10 πρέπει να στείλουν μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου σύντομες εκθέσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων. Η αποστολή των εκθέσεων αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης των προγραμμάτων.

Επίσης παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, να στείλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων, προκειμένου να αναρτηθεί στο ιστολόγιο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και στο υπό έκδοση περιοδικό ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ.

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2010 στα Ιωάννινα.
Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να διερευνηθεί και να αναδειχθεί ο πολύπλευρος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την Αειφορία στο νέο τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο πλαίσιο (οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και θεσμικό) και στην προώθηση μέσω αυτής των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης της χώρας μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις. Επίσης είναι δυνατόν να κατατεθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση συμποσίων ή εργαστηρίων.

Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το γενικό θέμα και να αναφέρεται σε επιστημονική έρευνα, σε σχολικά προγράμματα ΠΕ, σε προγράμματα ΚΠΕ, σε θεματικά δίκτυα ΠΕ, σε τοπικές συνεργασίες, σε διεθνείς συνεργασίες, σε εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.

Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο ορίζεται:

26 Οκτωβρίου 2010 Μετά τις 26 Οκτωβρίου 2010

Μέλη της Ένωσης χωρίς εισήγηση 30 ευρώ 40 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης χωρίς εισήγηση 40 ευρώ 50 ευρώ

Μέλη της Ένωσης με εισήγηση 40 ευρώ 50 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης με εισήγηση 50 ευρώ 60 ευρώ

Φοιτητές και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής 20 ευρώ 30 ευρώ

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειμμάτων και ένα δείπνο.

Το δικαίωμα συμμετοχής να κατατεθεί στην ALPHA BANK, στο λογαριασμό με αριθμό 136-002101-196795 με δικαιούχους τους Στεφανόπουλο Νικόλαο και Λεμπέση Κυριάκο. Η απόδειξη κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα, να σταλεί μέσω FAX στον αριθμό 2109911165.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις kpekast1@otenet.gr, nickstefanop@yahoo.gr, ppiliour@gmail.gr

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση peekpe509@gmail.com. To είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word. Σε περίπτωση που το αρχείο που περιέχει το κείμενο της εργασίας δεν είναι δυνατόν λόγω μεγέθους να αποσταλεί ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να αποθηκευτεί σε CD και να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση:

Οι εργασίες -που θα υποβληθούν εξ αρχής στην πλήρη τους μορφή- θα κριθούν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προκειμένου να παρουσιαστούν στο συνέδριο και να συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί δυνατό. Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες. Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους και παραπάνω από δύο συνολικά.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών 10 Οκτωβρίου 2010

Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο 26 Οκτωβρίου 2010

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Δ.Σ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ «Μια σταγόνα διηγείται»

Το πρόγραμμα με τίτλο «Μια σταγόνα διηγείται», που υλοποιήσαμε στο σχολείο μας είχε διάρκεια περίπου 8 μήνες και ασχοληθήκαμε με αυτό στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.


Οι συναντήσεις ξεκίνησαν με την προβολή δύο ταινιών προκειμένου να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών και στη συνέχεια μέσα από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις ασχοληθήκαμε με τον κύκλο του νερού, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη ρύπανση του νερού, επισκεφτήκαμε φράγματα και υδροβιότοπους στη Νάξο και είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τη χλωρίδα και την πανίδα.

Κατασκευάσαμε τρεις μακέτες: ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, ένα νερόμυλο και ένα σαντούφ. Όλη η εργασία παρουσιάστηκε στην τοπική κοινωνία σε εκδήλωση που έγινε στο χώρο του σχολείου στις 10/6/2010.

Κλείνοντας τη σχολική χρονιά 2009-2010, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά, αναφορικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.

Έντυπο υλικό δεν παρήχθη μιας και όλο το υλικό της εργασίας μας βρίσκεται αναρτημένο στο νεοσύστατο ιστολόγιο του σχολείου μας στη διεύθυνση  http://dimvivlou.blogspot.com/.

Σκάρκου ΝεκταρίαΣκάρκος Χρήστος


Τζήκας Δημήτριος

Δημοτικό σχολείο Γλινάδου «Το νερό» Πρόγραμμα Π.Ε(2009-2010)

« Μια φορά κι έναν καιρό… ήταν το νερό»

Επιμέρους θέματα :

 Ο κύκλος του νερού

 Το νερό παντού

 Νερό και μυθολογία

 Νερό και γλώσσα (παροιμίες, παραγωγή κειμένων)

 Νερό και λογοτεχνία (παραμύθια, ποιήματα)

 Νερό και εικαστικά (ζωγραφιές και χειροτεχνίες)

 Το νερό στις φυσικές επιστήμες

 Επαγγέλματα σχετικά με το νερό

 Το νερό και ο τόπος μας (πηγές και πηγάδια του χωριού, υδραγωγείο και φράγμα της Νάξου, νερόμυλος και ποτάμια του νησιού)

 Περιβαλλοντικά προβλήματα

 Εξοικονόμηση νερού

Κριτήριο επιλογής θέματος

Το ενδιαφέρον των μαθητών για το νερό δεδομένου ότι αυτό είναι πηγή ζωής και πρωταγωνιστεί στην καθημερινότητά μας.

Σκοποί και στόχοι του προγράμματος

Γνωστικοί :

 Να γνωρίσουν τα παιδιά λεξιλόγιο σχετικό με τη νερό.

 Να γνωρίσουν τα φυτά και τα ζώα που ζουν στο νερό.

 Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζει το νερό στη ζωή, στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος, στην οικονομική ανάπτυξη, στην εξέλιξη και στον πολιτισμό ενός τόπου.

 Να γνωρίσουν και να απαριθμούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

 Να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν ανθρώπινες δραστηριότητες που ευνοούν την εξοικονόμηση του νερού.

Συναισθηματικοί :

 Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος .

 Τόνωση της αυτοεκτίμησης , του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των άλλων .

 Καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας μέσα στην ομάδα.
Ψυχοκινητικοί :

 Ανάπτυξη ικανότητας οργάνωσης της ομάδας , υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας .

 Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας .

 Εξοικείωση με διάφορα είδη λόγου , προφορικού και γραπτού.

 Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας .

Άλλοι επιμέρους στόχοι :

 Να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία , τη μουσική και τη μυθολογία.

 Να εμπλακούν ενεργά σε προβλήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και να προσπαθήσουν να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων .

Διάρκεια: Περίπου πέντε μήνες

Μεθοδολογία:

 Μέθοδος project

 Φύλλα εργασίας

 Παιχνίδια

 Συνεντεύξεις

 Ερωτηματολόγια

 Μέθοδος επίλυσης προβλήματος

 Μελέτη πεδίου
Αφορμή για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αποτέλεσε μια επίσκεψη στις πηγές και στα πηγάδια του χωριού και έκδηλο ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών να μάθουν περισσότερα σχετικά με το νερό και τις πολλαπλές του χρήσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
I. ΑΡΧΙΚΗ: Έγινε στην αρχή του προγράμματος μέσα από συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με θέματα που αφορούν το νερό. Από τη συζήτηση διαμορφώθηκαν τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στην πορεία του προγράμματος.

II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ: Έγινε κατά την διάρκεια του προγράμματος με πολλαπλές δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας με: α) δημιουργία κειμένων, β) ζωγραφική γ) κατασκευές δ) δραματοποίηση ε) παιχνίδια και στ) συγγραφή παραμυθιών.

III. ΤΕΛΙΚΗ: Έγινε στο τέλος της χρονιάς με δημιουργία αφισών, ενημερωτικών φυλλαδίων, παρουσίαση του προγράμματος στη γιορτή λήξης του σχολείου μας και σύνταξη περιοδικού που συγκεντρώνει τις περισσότερες εργασίες και δραστηριότητες που εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος.
Γενικά πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι από τους στόχους μας. Αυτό έγινε φανερό μέσα από την ενεργό συμμετοχή και δράση των μαθητών στις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε, από τον ενθουσιασμό και την ευαισθησία που έδειξαν σε ορισμένα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετικά με το νερό και στην επίλυσή τους. Επίσης από την προσπάθειά τους να κοινοποιήσουν τις δραστηριότητες τους και με τον τρόπο αυτό να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία στην ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού.

Υπεύθυνες Δασκάλες: Κουτίνα Βιργινία και Μαγκανάρη Ειρήνη

ΤO ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχολεία της Νάξου, της Ηρακλειάς και των Κουφονησίων

Το «Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (Γραμματεία MEdIES)» και η «Παγκόσμια Σύμπραξη για τον Νερό – Μεσογειακό σκέλος» (GWP-Med) σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων διοργάνωσε μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία της Νάξου, της Ηρακλειάς και των Κουφονησίων.

Α: Επισκέψεις στα Δημοτικά σχολεία

Οι παρουσιάσεις, διάρκειας 1 περίπου ώρας, απευθύνθηκαν κυρίως σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξεων. Σκοπός τους ήταν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στο ζήτημα του νερού και της εξοικονόμησης, ιδιαίτερα, μέσα από την αναβίωση της πρακτικής συλλογής του βρόχινου νερού με τις στέρνες. Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα σχολεία και οι αριθμοί των μαθητών αναφέρονται πιο κάτω:

 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/5: 3ο Δ.Σ. Χώρας Νάξου (82 μαθητές Ε’ και ΣΤ’)

 ΤΡΙΤΗ 1/6 : Δ.Σ. Φιλωτίου (49 μαθητές Ε’ και ΣΤ’) και Δ.Σ. Κινιδάρου (14 μαθητές σύνολο από Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξη)

 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/6: 1ο Δ.Σ. Χώρας Νάξου (46 μαθητές Ε’ και ΣΤ’)

 ΠΕΜΠΤΗ 3/6: Δ.Σ Ηρακλειάς (όλοι οι μαθητές του ΔΣ, σύνολο 8 παρακολούθησαν το πρόγραμμα)

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/6 Δ.Σ. Κουφονησίου (16 μαθητές σύνολο από Δ’ Ε’ και ΣΤ’ τάξη)

Β: Ενημερώσεις Εκπαιδευτικών

Την Τρίτη 1/6 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Φιλωτίου (18.00-19.30) σεμινάριο με τίτλο: «Το νερό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», απευθυνόμενο σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης του Βόρειου τμήματος της Νάξου. Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε το εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο «Το Δώρο της Βροχής», το οποίο και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες. Σύνολο συμμετεχόντων: 16 δάσκαλοι και καθηγητές (Ανάλογη δράση είχε γίνει το 2009 στη Χώρα της Νάξου με συμμετοχή ~ 30 εκπ/κών)

Στην Ηρακλειά και το Κουφονήσι, λόγω του μικρού αριθμού των καθηγητών στο νησί, μετά το τέλος της δράσης με τους μαθητές, έγινε ενημέρωση και μοιράστηκε το εκπαιδευτικό υλικό. (Σύνολο δασκάλων κ καθηγητών 12 στην Ηρακλειά & 45 στο Κουφονήσι)

Συνολικά, στη δεύτερη αυτή φάση εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος συμμετείχαν/ ενημερώθηκαν 225 μαθητές Α/θμιας και 45 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης.

ΗΡΩ ΑΛΑΜΠΕΗ

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Επικοινωνία

TMHMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΚΟΚKΙΝΟΥ 18
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
84100 ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ.2281079346
ΦΑΞ.2281079347
MAIL: diperival@dipe.kyk.sch.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ"Η θάλασσα και η ρύπανσή της"

Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιήθηκαν όπως είχαν σχεδιαστεί. Δεν καταφέραμε ωστόσο να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στο εργοστάσιο αφαλάτωσης και στο ναυτικό μουσείο Οίας. Οι μαθητές δούλεψαν με όρεξη και πολύ ενθουσιασμό ξεπερνώντας ακόμη και τον ίδιο τους τον εαυτό. Επίσης ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με το θαλάσσιο οικοσύστημα.
Οι δραστηριότητες μας ήταν οι εξής :
1) Τα παιδιά γνώρισαν το θαλάσσιο οικοσύστημα:

o Ποιοι οργανισμοί ανήκουν στο θαλάσσιο οικοσύστημα .

o Πώς τρέφονται .

o Ποιοι οργανισμοί κινδυνεύουν και γιατί .

2) Εμπλουτίσανε το λεξιλόγιο τους με λέξεις σχετικές με το θαλάσσιο οικοσύστημα( οικοσύστημα , πλαγκτόν , μόλυνση , πετρέλαιο κ.α. )

3) Έγινε αφήγηση παραμυθιών σχετικά με τη θάλασσα όπως: « Η ζωή στη θάλασσα » ( Maria Rius και J.M. Parramon ) , «Τα ψάρια στη θάλασσα » ( εκδ. Αστέρας) και « Το φαγκρί και το σκουμπρί » ( Ε. Τριβιζά, εκδ. Ελλ. Γράμματα).

4) Τα παιδιά , με τη μορφή κολάζ , έφτιαξαν τον καθαρό βυθό και το μολυσμένο βυθό .

5) Κατασκευή ψαριών από πηλό, ψηφιδωτά ψαριών και καραβάκια από ανακυκλώσιμα υλικά .

6) Δημιουργία σχηματοποιήματος .

7) Τα παιδιά παρακολούθησαν ένα ενημερωτικό DVD με τίτλο

«Ο κύκλος των Ωκεανών » και στη συνέχεια συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις αιτίες της θαλάσσιας ρύπανσης , επιπτώσεις που έχει τόσο στα ψάρια όσο και στον άνθρωπο καθώς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν.

8) Για τη λήξη της σχολικής χρονιάς και ως μορφή τελικής παρουσίασης του προγράμματος τα παιδιά τραγούδησαν και χόρεψαν το τραγούδι : «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών » , Τραγούδι από την παιδική σκηνή του θεάτρου έρευνας του Δημήτρη Ποταμίτη.

9) Δημιούργησαν μια θαλασσινή ιστορία.

10) Κατασκεύασαν θαλασσινό σταυρόλεξο.

11)Δημιούργησαν ένα παραμύθι με τίτλο «Η ιστορία του βυθού».

12) Συμμετείχαν σε καθαρισμό παραλίας.

Τα παιδιά διασκέδασαν με το πρόγραμμα και μας υποσχέθηκαν ότι από εδώ και μπρος θα βάλουν τα δυνατά τους για να σταματήσει η ρύπανση του νερού γιατί είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους..!

Υπεύθυνες προγράμματος: 1) Δουκακάρου Ειρήνη  2) Σιγάλα Θεώνη

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΗΜΕΡΙΔΑ «Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στα Νησιά του Αιγαίου»

Το Πρόγραμμα ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚHΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
σας προσκαλεί στην ημερίδα με θέμα: «Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων στα Νησιά του Αιγαίου» το Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 και ώρα 09:00 στο Επιμελητήριο Κυκλάδων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 Χαιρετισμοί

Γιάννης Μιχαήλ, Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κώστας Καρράς, Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ

Δημήτρης Μπάιλας, Νομάρχης Κυκλάδων

Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Γεωργία Κίκου, Υπεύθυνη Προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ

«Πρότυπο ανάπτυξης στο Αιγαίο και αναγκαιότητα βιώσιμης διαχείρισης των ευαίσθητων φυσικών πόρων»

09:30-11:00

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


09:30-09:45 Κρίτων Αρσένης, Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ

«Διαχείριση υδατικών πόρων και κλιματική αλλαγή»09:45- 10:45 Πέτρος Γκίκας, Επίκουρος Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

«Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων: τεχνικές και παραδείγματα από το εξωτερικό και την Ελλάδα»10:45-11:00 Ηλίας Νόκας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υδάτων,

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

«Υφιστάμενη κατάσταση υπόγειου και επιφανειακού νερού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ

11:15-13:00

B’ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

11:15-11:30 Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Επίκουρος Καθηγητής,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

«Δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων στην γεωργία, σε νησιωτικές περιοχές»


11:30-11:45 Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, ΕΘΙΑΓΕ

«Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων»


11:45-12:00 Ευτυχία Τζεν, Τμήμα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ

«Αφαλάτωση - η εναλλακτική λύση στην λειψυδρία»


12:00- 12:15 Διαμαντής Καραμούζης, Καθηγητής ΑΠΘ

Πανταζής Γεωργίου, Λέκτορας Καθηγητής ΑΠΘ

«Υδατικοί πόροι στο Αιγαίο: Κίνδυνοι από το υφιστάμενο πρότυπο ανάπτυξης: υφαλμύρυνση, γεωτρήσεις»

12:30 -13:00 Ερωτήσεις-Παρεμβάσεις

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Oι μαθητές της Κύθνου για την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού

Πώς θα επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη στην Κύθνο;Στο ερώτημα αυτό απαντούν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κύθνου που παρουσιάζουν μέσα από τη Δράση Ευαισθητοποίησης του Προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ πώς θα μπορούσε να στραφεί το νησί σε μια ποιοτικότερη ανάπτυξη, μέσα από τις προτάσεις που παραθέτουν στο δικό τους «Οδηγό για την αειφόρο ανάπτυξη στην Κύθνο».
Διαβάστε τις απόψεις των μαθητών στη διεύθυνση:
http://www.egaio.gr/files/Draseis_students/Odigos_aeifor_anap/Kithnos_ergasia.pdf

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "Παιδική και νεανική λογοτεχνία & Οικολογία"

Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Παιδική και νεανική λογοτεχνία & Οικολογία" θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010  στις 8μ.μ στο καφέ DELICE (Εμμ.Ροίδη 19-όπισθεν ΟΤΕ) με εισηγήτρια την Ελένη Σβορώνου ( υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπ/σης W.W.F, συγγραφέα παιδικών βιβλίων).
Μια περιήγηση στην παιδική και νεανική λογοτεχνία με θέμα την οικολογία γίνεται αφορμή να συζητήσουμε τι έχει καταφέρει αυτή η λογοτεχνική παραγωγή, ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία της και ποιες είναι οι προκλήσεις για το μέλλον.

Η Ελένη Σβορώνου σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Εργάζεται ως υπεύθυνη του Προγράμματος Κατάρτισης Ενηλίκων στο Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF Ελλάς). Έχει γράψει βιβλία για παιδιά (Το "Πάντα", "Αρχαία Αθήνα", "Στα ίχνη του Ιάσονα" εκδόσεις Ερευνητές και "Ο Τζιτζικο-Περικλής μεγάλος συνθέτης της Ελλάδας!", "Ο Τζιτζικο-Περικλής Υπουργός Φύσης!" "Ο Τζιτζικο-Περικλής και η πέμπτη εποχή του χρόνου" εκδόσεις Μεταίχμιο) και αρθρογραφεί στην παιδική εφημερίδα "Ερευνητές" της Καθημερινής. Επίσης έχει γράψει άρθρα και βιβλία για τον οικοτουρισμό, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Έχει διδάξει δημιουργική γραφή για ενήλικες με θέμα το παιδικό βιβλίο στον κύκλο σεμιναρίων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου.

Το Δημοτικό Σχολείο Εμπορείου στα «Μονοπάτια της Λαυρεωτικής»

Με αφορμή τη σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των ανθρώπινων επεμβάσεων , 12 μαθητές του Ε’1 τμήματος του Δημοτικού Σχολείου Εμπορείου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου από 19 έως 23 Μαΐου 2010.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να εκμεταλλευτεί τη φύση, φέρνει από τη μια μεριά κέρδη, από την άλλη όμως μεριά, υπάρχουν αποτελέσματα που υποβαθμίζουν τη ζωή του.

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές ανακάλυψαν την ιστορία του Λαυρίου, γνώρισαν σπάνια ορυκτά και τη δουλειά του μεταλλωρύχου. Κατανόησαν τη μεγάλη αξία του δασικού οικοσυστήματος μέσα στον εθνικό δρυμό Σουνίου, επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς χώρους, το ορυκτολογικό μουσείο, ξεναγήθηκαν στα παλιά εργοστάσια της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλουργίας και στο τέλος έδωσαν τις δικές τους προτάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη της Λαυρεωτικής.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να κινητοποιήσει τη σκέψη των μαθητών στην επιτακτική ανάγκη υλοποίησης πολιτικών απορρύπανσης και αποκατάστασης του χώρου ώστε στο μέλλον ως ενεργοί πολίτες να διεκδικήσουν σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες μην επιτρέποντας τη δημιουργία ανάλογων προβλημάτων.

Σε συνδυασμό με την επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Λαυρίου, οι μαθητές παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πλανητάριο και επισκέφθηκαν το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Τους μαθητές συνόδευσαν τέσσερις γονείς και οι εκπαιδευτικοί: Βαλιάνου Στέλλα και Σιγάλα Θεώνη

ΤΗΝΟΣ Οι μαθητές συμμετέχουν στις “Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης”

Στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου Τήνου, οι μαθητές συμμετέχουν στις “Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης”, με μεγάλο ενθουσιασμό. Βρίσκεται στο παλαιό (εσωτερικό) λιμάνι και καθημερινά μαθητές, γονείς και γενικά δημότες & κάτοικοι της Τήνου, ανταποκρίνονται στο περιβαλλοντικό αυτό μέτρο που επέλεξε ο Δήμος Τήνου. Να σημειωθεί ότι οι “Γιορτές Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης”, οργανώνονται από το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”, σε Δήμους όλης της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με την κ. Μαρία Καραπλή: Γραμμή Ανακύκλωσης: 80111 11600.

Δ.Σ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ Παρουσίαση προγραμμάτων

To δημοτικό σχολείο Ιουλίδας Κέας θα παρουσιάσει στις 7 και 10 Ιουνίου τα καινοτόμα προγράμματα που υλοποίησε τη φετινή χρονιά.Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων έχει ως εξής:

Δευτέρα 7.6.2010 στις 18.30


Α, Β τάξεις : «Ασφαλώς κυκλοφορώ», Αγωγής Υγείας
Γ τάξη : « Το νερό πηγή ζωής», Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πέμπτη 10.6.2010 στις 18.30


Δ τάξη «Μεσόγειος Θάλασσα- ο πολιτισμός της»,Πολιτιστικών Θεμάτων

Ε τάξη « Μνημεία της Τζιάς στο πέραμα των αιώνων» , Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΣΤ τάξη « Μεσόγειος, η ρύπανση της Μεσογείου», Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ενημερωτικές παρουσιάσεις σε σχολεία της Σύρου με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων ,με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), προγραμματίζει, σε συνεργασία με σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπ/σης της Σύρου, την πραγματοποίηση μιας σειράς ενημερωτικών δράσεων την Παρασκευή 4 Ιουνίου.
Το πρόγραμμα των ενημερωτικών παρουσιάσεων έχει ως εξής:

1ο Δ.Σ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
«Διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας στη Σύρο»
Φώτης Τσαντήλας (ηλεκτρολόγος-μηχανικός, Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων)

2ο Δ.Σ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
«Ανακύκλωση-Λειτουργία ΧΥΤΑ Σύρου»
Νίκος Αλμπανόπουλος(αντιδήμαρχος Ερμούπολης, πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Σύρου)

4ο Δ.Σ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
«Βιοποικιλότητα στις Κυκλάδες:Η περίπτωση της Σύρου»
Αχιλλέας Δημητρόπουλος(Διευθυντής Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Άνω Σύρου)
Γιάννης Βαβίτσας(τεχνικός γεωπονίας-περιβαλλοντολόγος)

5ο Δ.Σ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
«Διαδρομές στο ιστορικό νησιωτικό τοπίο»
Τάσος Αναστασίου(προϊστάμενος τμήματος Πολιτισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, συγγραφέας)

6ο Δ.Σ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
«Πυροπροστασία-Δασοπυρόσβεση»
Τζώρτζης Ιάκωβος( υποπυραγός, Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου)

Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις θα είναι διάρκειας 45’ και απευθύνονται σε μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των δημοτικών σχολείων της Σύρου.

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

ΣΥΜΠΟΣΙΟ "Νησιωτικότητα και εκπαίδευση"(Λειψοί,11-13/6/2010)

Συμπόσιο με θέμα "Νησιωτικότητα και εκπαίδευση" θα πραγματοποιηθεί στους Λειψούς μεταξύ 11-13 Ιουνίου 2010.Το συμπόσιο συνδιοργανώνεται από την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ν.Αιγαίου και το δήμο Λειψών.
Το πλήρες πρόγραμμα του συμποσίου μπορείτε να αναζητήσετε στη διεύθυνση:
http://naigaiou.pde.sch.gr/images/ENHMERWSH/programa.pdf

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Βραβεία παγκυκλαδικού μαθητικού διαγωνισμού με θέμα : «Το νερό»

Oλοκληρώθηκε στις 15 Μαΐου ο παγκυκλαδικός μαθητικός διαγωνισμός με θέμα : «Το νερό», που διοργάνωσε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεών του.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος απευθυνόταν σε μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών, περιελάμβανε τέσσερις κατηγορίες:

1.Μαθητές νηπιαγωγείων

(διαγωνισμός ομαδικής εργασίας κολάζ)

2.Μαθητές Α΄ -Β΄ Δημοτικού

(διαγωνισμός ποιήματος)

3. Μαθητές Γ΄-Δ΄ Δημοτικού

(διαγωνισμός ζωγραφικής)

4.Μαθητές Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού

(διαγωνισμός φωτογραφίας)

Στην πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης , η οποία συγκροτήθηκε και συνεδρίασε τη Δευτέρα 31 Μαΐου, μετείχαν οι:

-Αποστολίδου Ελισάβετ (υπεύθυνη Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)

-Καπετανάκης Ιωάννης (διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης)

-Μακρουλάκης Μιχάλης (ζωγράφος)

-Παραμυθιώτου Μαρκέλλα (σχολική σύμβουλος προσχολικής αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)

-Ριβέλλης Πλάτων (φωτογράφος-δάσκαλος φωτογραφίας)

Η κριτική επιτροπή ,αφού εξέτασε όλα τα έργα των μαθητών ,αποφάσισε να απονείμει τις παρακάτω διακρίσεις κατά κατηγορία:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΛΑΖ
(ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ)

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥΒ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

6Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣΓ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣΑ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣΒ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥΓ’ ΕΠΑΙΝΟΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ


Β΄ .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ


(ΜΑΘΗΤΕΣ Α’- Β’ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)


Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

«Το νερό το αγαπητό»

(Β1΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ)Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

«Το νεράκι»

Αριάδνη Σταυροπούλου (Β1 ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ)Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

«Το νερό»

Γιάννης Σατρατζέμης (Α1 ΤΑΞΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ)


Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

«Το ταξίδι του νερού»

Μανόλης Καβαλιέρος, Διονύσης-Μάριος Παπαδάτος (Β2 ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ)


Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

«Το πολύτιμο νερό»

(Α’- Β’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΕΝΗΣ - ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ ΤΗΝΟΥ)


Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

«Το πολύτιμο νερό»

(Β’ ΤΑΞΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ)


Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ


(ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’- Δ’ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)


Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Μαρουσώ Κρητικού

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ- ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ)


Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Ερίσα Καρασάλη

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ)


Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Πιτσικάλης Παναγιώτης

(Δ’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ )Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

Λαγκιώνη Χρυσοβαλάντου-Ειρήνη

(Γ’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ)Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

Βασίλης Ζουμής

(Γ2 ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ)

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

Νταμιάν Ζόγιτα

(Γ’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ)


Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ


(ΜΑΘΗΤΕΣ Ε’- ΣΤ’ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)


Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

(Ε1 ΤΑΞΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ)

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Βισκόλι Σταύρος

( ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ)

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

(Ε1 ΤΑΞΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ)


Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ-ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ)

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

Αγγελική Μανδηλαρά

(ΣΤ’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ)


Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ

( ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ)


Η κριτική επιτροπή συγχαίρει ,εκτός από τους βραβευθέντες , όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον παγκυκλαδικό διαγωνισμό καθώς και τους εκπαιδευτικούς των.