Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

«Όλα είναι θέμα παιδείας»

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναπτύσσει και συντονίζει εθνικά προγράμματα και δράσεις για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφορία, προωθώντας την κοινωνική ενεργοποίηση των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί «Όλα είναι θέμα παιδείας». Το νέο αυτό «σύνθημα» του ΥΠ.Ε.Π.Θ. κωδικοποιεί εύστοχα μια αναντίρρητη αλήθεια, που βρίσκεται στον πυρήνα και του σύγχρονου οικολογικού προβλήματος: η παιδεία, νοούμενη ως ολοκληρωμένη και σφαιρική καλλιέργεια του ατόμου, και δη των νέων ανθρώπων, με ανθρωπιστικό προσανατολισμό και κοινωνική ευαισθητοποίηση, εξασφαλίζει όλες εκείνες τις αξίες, τις δεξιότητες και τις στάσεις, που συγκροτούν μια εδραιωμένη περιβαλλοντική συνείδηση.
Η Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να δομηθούν προσωπικότητες με συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον και να αναπτυχθούν ικανότητες στους νέους μας, για να επηρεάζουν τις κοινωνικές επιλογές προς την κατεύθυνση της Αειφορίας. Μόνο μέσα από μια τέτοια εκπαιδευτική οπτική μπορούμε να καταρτίσουμε πολίτες περιβαλλοντικά «εγγράμματους», κοινωνικά αλληλέγγυους. Με στόχο να ενισχύσουν την υπευθυνότητα τους, την αυτοπεποίθηση τους, την προσωπικότητά τους και την ικανότητα τους, να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο και τον αξιακό προσανατολισμό ώστε να έχουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΓΚΑΝΙΟΣ
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: