Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

Δ.Σ. Μεσαριάς Άνδρου "To νερό και η σωστή διαχείρισή του"

Το νερό αποτελεί ένα αγαθό ζωτικής σημασίας, αναγκαίο και άμεσο με το όποιο έρχονται σε επαφή καθημερινά όλα τα παιδιά. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και η αλόγιστη σπατάλη του αποτελούν κορυφαία περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία προβληματίζουν ακόμη και τους μικρούς μας μαθητές. Η ενασχόληση μας με το συγκεκριμένο θέμα μας έδωσε την ευκαιρία να εισάγουμε στα παιδιά αντιλήψεις που έχουν σχέση με τη σωστή διαχείριση, χρήση και προστασία του νερού.

2. Εκπαιδευτικοί στόχοι

• Να ανακαλύψουν τη σημασία του νερού στη ζωή μας.
• Να ανακαλύψουν της ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του.
• Να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού στη φύση, να κατανοήσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις και να προβληματιστούν για την ποιοτική υποβάθμισή του.
• Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης του νερού.

3. Μέθοδοι υλοποίησης

Όλους τους στόχους τους οποίους θέσαμε προσπαθήσαμε να τους υλοποιήσουμε μέσα σε ένα ευχάριστο παιδαγωγικό κλίμα διαλόγου, επικοινωνίας και συνεργασίας. Συγκεκριμένα υπήρξε διαθεματική προσέγγιση του θέματος με επίκεντρο τα ενδιαφέρονται, τις επιθυμίες και τις ιδιαίτερες κλίσεις των παιδιών μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές εκδρομές (μελέτη πεδίου) για την ουσιαστικότερη κατανόηση και ανακάλυψη των πτυχών του θέματος.

4. Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα διήρκεσε τέσσερις μήνες ( Μάρτιος- Ιούνιος 2009) και οι κατά σειρά δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:
• Προβολή εικόνων του νερού σε όλες τις μορφές του (ποτάμι, θάλασσα, πάγος, βροχή κ.α.) με συνοδεία μουσικής με τη βοήθεια του ηλεκτονικού υπολογιστή. Συζήτηση για τον κύκλο του νερού στη φύση.
• Σύνθεση ποιημάτων από τα παιδιά με αφορμή τις εικόνες και τη μουσική και παρουσίαση αυτών στις υπόλοιπες τάξεις.
• Δημιουργία αφίσας από κάθε ομάδα παιδιών με θέμα την παγκόσμια ημέρα νερού.
• Καταγραφή λέξεων στον πίνακα της τάξης που σχετίζονται με το νερό και δημιουργία κρυπτόλεξου και ποιημάτων.
• Προβολή βίντεο σχετικού με την έλλειψη νερού στις αφρικανικές χώρες, συζήτηση, προβληματισμός.
• Πειράματα.
α) Τα παιδιά έφεραν τις οδοντόβουρτσές τους στο σχολείο και βούρτσισαν τα δόντια τους στις βρύσες της αυλής έχοντας τοποθετήσει μία λεκάνη κάτω από κάθε βρύση. Στο τέλος του πειράματος διαπιστώσαμε την τεράστια ποσότητα νερού που σπαταλήθηκε. Έπειτα συζητήσαμε γύρω από το θέμα της σωστής διαχείρισής του στην καθημερινή μας ζωή.
β) Οι μαθητές φύτεψαν στο σχολείο φακές και φασόλια σε μικρά μπολάκια από γιαούρτι. Στη συνέχεια χωρίσαμε τα φυτά σε δύο ομάδες, σε αυτά που θα ποτίζονταν και σε αυτά που θα αφήνονταν χωρίς νερό. Έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα παρατήρησαν τα αποτελέσματα της έλλειψης του νερού στα φυτά.
• Εκπαιδευτική εκδρομή στην πηγή «Πεντάβρυση» στις Στενιές Άνδρου. Τα παιδιά είδαν από κοντά το παραδοσιακό πλύσιμο των ρούχων από τις γυναίκες του χωριού και διαπίστωσαν τη σωστή χρήση του νερού.
• Εκπαιδευτική εκδρομή στο ποτάμι στα Γιάλια. Οι μαθητές παρατήρησαν τη μεγάλη ποικιλία ζώων και φυτών που ζουν κοντά στο νερό και προβληματίστηκαν για τη μεγάλη σημασία του.

5. Αξιολόγηση

Το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό θέμα πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς όλα τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες και αποκόμισαν μοναδικές εμπειρίες οι οποίες τα οδήγησαν σε περεταίρω προβληματισμό και σκέψη. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση είναι οι εξής: ερωτηματολόγιο, συζητήσεις και καταστάσεις προβληματισμού.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γλυνού Καλλιόπη, δασκάλα Ε τάξης
Νίτσα Αργυρώ, δασκάλα Α τάξης

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Εκθέσεις αξιολόγησης υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τη τη λήξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης σύντομες εκθέσεις αξιολόγησης υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης . Επίσης παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, να μας αποστείλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων.
Τέλος παρακαλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς πρόκειται να μετατεθούν, να μας κοινοποιήσουν τις μόνιμες διευθύνσεις τους, προκειμένου να τους αποσταλούν οι βεβαιώσεις υλοποίησης των προγραμμάτων.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε.-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ “Tο δέντρο”Προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας απέναντι στα κρίσιμα ζητήματα του περιβάλλοντος, αποφασίσαμε να τα προσεγγίσουμε μέσα από τη μελέτη ενός βασικού στοιχείου της ενεργειακής πυραμίδας: του δέντρου. Η προσέγγιση αυτή ήταν διαθεματική συνδυάζοντας τομείς όπως την γεωγραφία,τη βιολογία, τη λαογραφία, την ιστορία,την ζωγραφική, τη λιγοτεχνία και τα μαθηματικά. Τα παιδιά μελέτησαν το δέντρο ως πηγή ζωής, πηγή έμπνευσης και πίστης και αντιλήφθηκαν τους άρρηκτους δεσμούς που δένουν τον άνθρωπο με αυτό. Στόχος ήταν να καταλάβουν την οικολογική και πολιτισμική αξία του δέντρου και κατ’ επέκταση του δάσους , τους κινδύνους που το απειλούν και τους τρόπους προστασίας του. Ξεκινώντας με αφετηρία το δέντρο, συζητήθηκαν θέματα όπως η ανακύκλωση, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η αποξήλωση και οι πυρκαγιές.

Μέθοδοι υλοποίησης

Τα παιδιά δραστηριοποιήθηκαν μέσα από σχέδια εργασίας που αναλάμβαναν σε ομάδες των 4 ατόμων. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή αφισών, στην συλλογή και κατασκευή φυτολογίου, καθώς επίσης και στην κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού.
Άλλες τεχνικές που εφαρμόστηκαν για να γνωρίσουν τα παιδιά και να νιώσουν την σημασία της φύσης ήταν:
- Μελέτη πεδίου
- Δραματοποίηση
- Παρατήρηση
- Βιωματικά παιχνίδια ( Ο ιστός της ζωής, ο κορμός του δέντρου )

Ενημέρωση

Κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών τα παιδιά ήρθαν σ’ επαφή με το την δομή και τις λειτουργίες του δέντρου. Η προσπάθειά μας ήταν να προσεγγίσουμε δύσκολες και θεωρητικές έννοιες όπως η φωτοσύνθεση και η χρονολόγηση των δέντρων με έναν βιωματικό και άμεσο τρόπο. Γι αυτόν το λόγο χρησιμοποιήσαμε βιωματικά παιχνίδια, και πολυμέσα (online games). Η ενημέρωση συνεχίστηκε και εμπεδώθηκε στο πεδίο με εκδρομές που στόχο είχαν την παρατήρηση και την ταξινόμηση (φύλλων και δέντρων). Η παρατήρηση συνεχίστηκε με την δεντροφύτευση δέντρων ελιάς στον χώρο του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μπόρεσαν να χαρούν την δημιουργία ζωής και την προσφορά στη σχολική και τοπική κοινότητα, αφήνοντας πίσω τους κάτι για τις μελλοντικές γενιές.

Εφαρμογές

Μετά την ενημέρωση πάνω στα είδη, την δομή, τις λειτουργίες, την αξία και τους κινδύνους του δέντρου και του δάσους, τα παιδιά κατασκεύασαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με το θέμα « Το δέντρο». Οι μαθητές κατασκεύασαν και διατύπωσαν τις ερωτήσεις του παιχνιδιού μόνοι τους, επαναλαμβάνοντας έτσι τις γνώσεις που απέκτησαν όλο το χρόνο, και στην συνέχεια διασκέδασαν παίζοντας μαζί με τους συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους.

Καλλιτεχνικές δραστηριότητες – Συμμετοχές

Οι μαθητές έλαβαν μέρος σε φωτογραφικό διαγωνισμό του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων με θέμα « Η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου σου». Με αφορμή αυτό, πραγματοποιήσαμε εκδρομή στην περιοχή Παραπόρτι της Άνδρου, όπου τα παιδιά φωτογράφησαν δέντρα, λουλούδια και ζώα του νησιού τους.
Επισης οι μαθητές έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα « Το δέντρο της ζωής σε τέσσερις εποχές» όπου εξέφρασαν τα συναισθήματά τους για το δέντρο μέσα από εικόνες και κείμενα.
Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές διάβασαν το παραμύθι του Σελ Σίλβερστάιν, « Το Δέντρο που Έδινε». Ύστερα από δική τους πρωτοβουλία οι μαθητές το δραματοποίησαν και το παρουσίασαν κατά την διάρκεια της τελικής εκδήλωσης-παρουσίασης του περιβαλλοντικού προγράμμματος.

Συμπεράσματα

Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος είχε σημαντικά αποτελέσματα από γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική άποψη.
Πρώτον, τα παιδιά γνώρισαν καλύτερα το δέντρο και συνειδητοποίησαν την σχέση του με τον άνθρωπο καθώς επίσης και την έννοια του συστήματος και της αλληλεξάρτησης των οικοσυστημάτων. Δεύτερον, έγινε κατανοητή η ευθύνη που έχει ο άνθρωπος απέναντι στην φύση. Δόθηκε έμφαση στις ομοιότητες του ανθρώπου με το δέντρο ως βιολογικοί οργανισμοί και στη σχέση συνεργασίας ( όχι ανταγωνισμού) του ανθρώπου με τη φύση.
Επίσης, τα παιδιά ανέλαβαν δράση και πρωτοβουλίες, ανέπτυξαν την επικοινωνιακή τους ικανότητα και την ατμόσφαιρα συνεργασίας μεταξύ τους.
Τέλος, ασχολήθηκαν με θέματα που άπτονται της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας, συνδέοντας την θεωρία με την πράξη και το σχολείο με την κοινότητα.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ( Καθηγήτρια Αγγλικής)

ΚΑΣΤΡΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
(Δάσκαλος)

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

ΣΥΡΟΣ - Ξεκινά η ανακύκλωση


Τις επόμενες μέρες ο τρόπος που καλούμαστε να διαχειριστούμε τα
σκουπίδια μας στο νησί θα αλλάξει ριζικά. Από την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ξεκινά την εγκατάσταση στη Σύρο
περίπου 150 κάδων (σε πρώτη φάση) για την ανακύκλωση

* Χαρτιού
* Χαρτονιού
* Γυαλιού
* Πλαστικού
* Αλουμινίου
* Μετάλλου
* Τετραπάκ

Οι κάδοι είναι μεγέθους 2,5 κυβικών (δηλ. περίπου τρεις φορές
μεγαλύτεροι σε χωρητικότητα από τους γνώριμους πράσινους κάδους με τα ροδάκια) και
χωρίζονται σε τρία χρώματα:

α) κίτρινος κάδος για χαρτί και χαρτόνι

Λεπτομέρειες: Γίνεται αποδεκτό χαρτί κάθε τύπου, εκτός φυσικά από χαρτί
υγείας / χαρτοπετσέτα. Δεκτή λοιπόν εφημερίδα, περιοδικό, βιβλίο,
λογαριασμός, τυπωμένο Α4, χάρτινη συσκευασία, κούτα κλπ., ακόμα και το
(καθαρό) κουτί της πίτσας, αν στο εσωτερικό του δεν έχει στρώση από
αλουμίνιο. Προσοχή: Είναι απαραίτητο οι κούτες να τοποθετούνται στον κάδο
διπλωμένες ώστε να πιάνουν τον ελάχιστο δυνατό χώρο, διαφορετικά ο κάδος
θα γεμίζει συνεχώς και θα έχουμε άσκοπα δρομολόγια (και δαπάνη ενέργειας,
εκεί που πάμε να γλιτώσουμε!)

β) μπλε κάδος για γυαλί

Λεπτομέρειες: Αποδεκτό κάθε τύπου μπουκάλι ή γυάλινο βαζάκι. Δεκτό
λοιπόν το μπουκάλι μπύρας, κρασιού, λαδιού, ποτού, φάρμακου, αναψυκτικού (αν δεν
είναι επιστρεφόμενο) κλπ. Αν υπάρχει στη φιάλη πλαστικό ενσωματωμένο καπάκι,
όπως συμβαίνει πχ. σε κάποια ποτά, δεν ενοχλεί, το αφήνετε όπως είναι. Δεκτό
επίσης κάθε γυάλινο βάζο τροφίμων (ελιές, μαγιονέζα τουρσί κλπ. κλπ.)
Σήμερα πετάμε ήδη αρκετά γυάλινα μπουκάλια σπίτι, αλλά εκείνοι που πετάνε
καθημερινά χιλιάδες, είναι οι επιχειρηματίες ιδιοκτήτες μπαρ και καφέ.
Πρέπει να τους «παρασύρουμε» στην ανακύκλωση -- ελπίζω με τη βοήθεια σας!
Προσοχή όμως: Πρέπει τα βαζάκια και τα μπουκάλια να τα ξεπλένουμε ελαφρώς,
αλλιώς οι τροφές μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα οσμής στον κάδο. Επίσης:
Τα μπουκάλια ΔΕΝ χρειάζεται να σπάνε. Μπαίνουν όπως είναι.

γ) ασημί κάδος για πλαστικό, τετραπάκ, αλουμίνιο αλλά και σίδηρο

Λεπτομέρειες: Αποδεκτό κάθε πλαστικό μπουκάλι (το μυαλό σας πάει
αμέσως στο εμφιαλωμένο νερό, αλλά η κατηγορία περιλαμβάνει ακόμα αναψυκτικά,
καλλυντικά, απορρυπαντικά, σακούλες συσκευασίας κλπ.) και γενικότερα κάθε
πλαστική συσκευασία (όπως για παράδειγμα το κουτί από την ταραμοσαλάτα, το
οικογενειακό παγωτό, το παιχνίδι, το ρολόι και εκατοντάδες άλλες πλαστικές
συσκευασίες που μας έχουν κατακλύσει). Μαζί στον ίδιο κάδο (ο διαχωρισμός
γίνεται στη μονάδα ανακύκλωσης στην Αθήνα) μπαίνει το αλουμίνιο
(τενεκεδάκια αναψυκτικών, γάλακτος και μπύρας, κεσεδάκια από delivery φαγητού κλπ.),
σίδερου (πολλές κονσέρβες είναι από λευκοσίδερο), όλες οι τετραπάκ
συσκευασίες (μεικτές συσκευασίες χυμών, γάλακτος, τελευταία βλέπω και άλλα
προϊόντα να κυκλοφορούν σε τετραπάκ) και γενικότερα όλες οι μεικτές
συσκευασίες (πχ. delivery από φαγητό που εξωτερικά είναι χαρτόνι και
εσωτερικά αλουμίνιο). Και αυτός ο κάδος θέλει προσοχή: Αν δεν συμπιέσουμε
τα πλαστικά, τα τετραπάκ και τα αλουμίνια πριν τα ρίξουμε μέσα, ο κάδος θα
γεμίζει διαρκώς και θα υποχρεώνει το Φορέα μας σε συνεχή άσκοπα
δρομολόγια.

Υπόψη ότι πίσω από τους κάδους, που είναι το κομμάτι της ανακύκλωσης
που βλέπετε, κρύβεται μια ολόκληρη διαδικασία για την οποία έχουμε
προετοιμαστεί:

* Ενημέρωση κοινού σε χώρους εργασίας, σχολεία κλπ.
* Εκπαίδευση εθελοντών και προσωπικού
* Αποκομιδή με ειδικό όχημα, το οποίο θα αντικρίσετε σύντομα στους
δρόμους
* Προώθηση σε κοντέινερ (στο χώρο του ΧΥΤΑ)
* Περαιτέρω συμπίεση σε ειδική πρέσα (στο χώρο του ΧΥΤΑ)
* Προώθηση τελικού προϊόντος στην Αθήνα


Μαζί με τις συσκευασίες που ξεκινούν τώρα, το νησί είτε με
πρωτοβουλία, είτε με την υποβοήθηση, είτε απλά με τη συμπαράσταση του Φορέα και την
ενεργοποίηση ιδιωτών, όπως συμβαίνει με τα είδη (β), (γ), (ε), (στ), (ζ)
παρακάτω, ανακυκλώνει ήδη:
α) Μικρές μπαταρίες σε πολύ καλό ποσοστό (στους γνωστούς μικρούς
κυλινδρικούς κάδους)
β) Μεγάλες μπαταρίες οχημάτων - ups - σκαφών, σε ποσοστό άνω του 95% (το
κάνουν πολύ καλά ήδη οι επιχειρήσεις του κλάδου)
γ) Ελαστικά οχημάτων (σε ποσοστό άνω του 95% -- και μιλάμε για χιλιάδες
ελαστικά κάθε χρόνο. Το κάνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου και
συμπληρώνουμε και εμείς)
δ) Ηλεκτρικές συσκευές μικρές και μεγάλες (σε αξιόλογο ποσοστό που
προσεγγίζει το 30% με στόχο να φτάσει στο 95%)
ε) οργανικά - βιολογικά (με κομποστοποίηση, χάρη στην πρωτοβουλία του
δήμου Ποσειδωνίας, ιδιωτών και τώρα συμπληρωματικά και του Φορέα μας)
στ) λάδια μαγειρικά σε πολύ καλό ποσοστό χάρη στη δουλειά ιδιωτών, την
οποία τώρα συμπληρώνει ο φορέας μας τοποθετώντας άμεσα κάδους σε αστικές
περιοχές - γειτονιές
ζ) λάδια μηχανών, σε πολύ καλό ποσοστό

Στόχος: Να φτάσουμε την ανακύκλωση στη Σύρο στο καλύτερο ευρωπαϊκό
ποσοστό, που παρατηρείται σε χώρες όπως η Νορβηγία και η Δανία. Μπορούμε. Όχι μόνο
γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τους φυσικούς πόρους, να εξοικονομήσουμε
ενέργεια και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, αλλά γιατί ειδικά στη Σύρο
έχουμε ένα πρόσθετο λόγο: Θέλουμε ο νέος Χώρος Υγειονομικής Ταφής να
λειτουργήσει επί μακρόν, αντί να γεμίσει σκουπίδια σε 5-6 χρόνια!

Από την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάμε το νέο κύκλο προσπάθειας, με τις
συσκευασίες.

Σε κάθε ένα από τα 50 σημεία που θα τοποθετηθούν σε πρώτη φάση οι
κάδοι στο νησί, θα υπάρχει ενημέρωση πόρτα πόρτα των περίοικων.

Νίκος Αλμπανόπουλος
Πρόεδρος του Φορέα
Εκ μέρους του ΔΣ

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Βραβεία παγκυκλαδικού μαθητικού διαγωνισμού με θέμα "Τα φυτά και τα ζώα του νησιού μου"

Την Παρασκευή 28 Μαΐου 2009 στα γραφεία του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων συγκροτήθηκε η κριτική επιτροπή που ορίστηκε για να επιλέξει τα καλύτερα παραμύθια, ποιήματα, έργα ζωγραφικής και φωτογραφίες των μαθητών που συμμετείχαν στον παγκυκλαδικό διαγωνισμό ,που διοργάνωσε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων με θέμα «Τα φυτά και τα ζώα του νησιού μου».
Στην κριτική επιτροπή μετείχαν οι:

-Γκονέλα Ελένη (σχολική σύμβουλος ειδικής αγωγής 17ης Περιφέρειας)
-Δροσίτου Βάλια(σχολική σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης 2ης Περιφέρειας Κυκλάδων)
-Παραμυθιώτου Μαρκέλλα(σχολική σύμβουλος προσχολικής αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
-Τσαλικίδου Μαρία(υπεύθυνη Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
-Χατζηπαρασκευαίδης Απόστολος
(υπεύθυνος Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
Η επιτροπή ,αφού εξέτασε όλα τα έργα των μαθητών ,αποφάσισε να απονείμει τις παρακάτω διακρίσεις κατά κατηγορία:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ
(ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ)

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
«Ένας φωνακλάς κόκορας»

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ(Κλασικό τμήμα)
«Το μοναχικό σκυλάκι »


Β΄ .ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ
(ΜΑΘΗΤΕΣ Α’-Β’ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
«Άνοιξη στη Μύκονο»
(Β2΄ ΤΑΞΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ)

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
«Ένας άλλος πλούτος»
(Α΄-Β' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ)

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
«Η Μήλος του ονείρου»
(Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
«Η αγκινάρα»
(Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ)Γ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
(ΜΑΘΗΤΕΣ Γ’ –Δ’ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)


Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
(ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ)

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
Εύα Γαλανού
(Δ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ)

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
Άννα Μπαρμπαρή
(Γ2 ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ)

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
Ελευθερία Ψαρρού
(Γ2 ΤΑΞΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ)

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
Αριάδνη Τζαφάρα
(2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ)

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
Κων/να Φωσκόλου
(1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ)


Δ΄.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
(ΜΑΘΗΤΕΣ Ε’ –ΣΤ’ ΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
Aντωνία Αντωνίου
(ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥ)

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
Αντουανέτα Αλτουβά
(Ε ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ)

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

Α΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
Μαρίνα Ξενάκη
(Ε2 ΤΑΞΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ)

Β΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε’ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ

Γ΄ ΕΠΑΙΝΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ


ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ
Ιάκωβος Σιγάλας
(Ε2΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ)Η κριτική επιτροπή συγχαίρει ,εκτός από τους βραβευθέντες , όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στον παγκυκλαδικό διαγωνισμό καθώς και τους εκπαιδευτικούς των. Στους βραβευθέντες θα απονεμηθούν βραβεία ,συνοδευόμενα από βιβλία που προσέφεραν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, ο δήμος Νάξου, ο δήμος Δρυμαλίας ,ο δήμος Μήλου και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου(Π.Ι.Ι.Ε.Τ).

Δ.Σ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ-Παρουσίαση προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων

Το Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας Κέας παρουσίασε τα προγράμματα καινοτόμων δράσεων ,που υλοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά στο σχολείο.Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων των προγραμμάτων είχε ως εξής:

Α΄, Β ΄ τάξεις : «Οι φίλοι μας, τα ζώα», Τρίτη 19.5.2009 (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Γ΄ τάξης : « Οι Δώδεκα θεοί του Ολύμπου»,
Τρίτη 26.5.2009 (Πολιτιστικών θεμάτων).

Δ΄ τάξης : « Η ελιά», Πέμπτη 28.5.2009, (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ : « Διατροφή», Πέμπτη 28.5.2009 (Αγωγής Υγείας) .

Ε΄ , ΣΤ΄ τάξεις : « Το ηλιακό μας σύστημα – Ένα ταξίδι γνώσης στο Διάστημα» , Παρασκευή 29.5.2009 (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).

Συνάντηση δημάρχου Ερμούπολης με μαθητές και εκπαιδευτικούς


Με μαθητές και εκπαιδευτικούς συναντήθηκε ο δήμαρχος Ερμούπολης κ. Γιάννης Δεκαβάλλας την Πέμπτη 4 Ιουνίου στην πλατεία Μιαούλη, όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων (περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας), που υλοποίησαν τη φετινή χρονιά τα σχολεία της Eρμούπολης. Ο κ. δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ερμούπολης κ. Γ.Καφούρο και το Γ. Γραμματέα του Δήμου κ. Η. Βούλτσο συνεχάρησαν τους μαθητές ,τους εκπαιδευτικούς και τους διοργανωτές των εκδηλώσεων.

Στο χώρο της πλατείας λειτούργησε εργαστήρι ζωγραφικής και έκθεση έργων ζωγραφικής των μαθητών με θέμα το περιβάλλον και την υγεία. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και Αγωγής Υγείας της Δνσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων στο πλαίσιο του τετραημέρου εκδηλώσεων με τίτλο ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2009(1-4 Ιουνίου) ,που συντόνισε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Παράλληλα λειτούργησε εργαστήρι κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά όπου συμμετείχε στις κατασκευές και ο κ.Δήμαρχος. Επίσης διοργανώθηκε και έκθεση φωτογραφίας με θέμα το περιβάλλον από την Οικολογική Ομάδα Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν και οι πρόσκοποι της Σύρου με ταμπλό και δράσεις ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση.

Οι μαθητές των σχολείων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν επίσης τη Δημοτική και την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης, όπου λειτούργησαν εκθέσεις βιβλίου με θέμα τη φύση και την οικολογία.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν τα 1ο,2ο,3ο,6o Δημοτικά Σχολεία Ερμούπολης, τα Δημοτικά Σχολεία Χώρας Άνδρου και Πύργου Τήνου και το 6ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης.

Ο Δήμαρχος Ερμούπολης κ.Γιάννης Δεκαβάλλας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είναι πολύ σημαντικές οι προσπάθειες που γίνονται τόσο από την Πρωτοβάθμια όσο και από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον τομέα του Περιβάλλοντος στο Νομό Κυκλάδων. Θα είναι σωτήριο για την κοινωνία μας αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη οι αυριανοί πολίτες να έχουν οικολογική συνείδηση και να είναι γενικότερα συνειδητοποιημένοι γύρω από τα πόσα πράγματα οφείλουν στη φύση και γενικότερα στο περιβάλλον. Γενικά είμαι αισιόδοξος γιατί διαπιστώνω ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, έχει πολύ μεγάλη απήχηση στα παιδιά και στους εφήβους».

(Γραφείο Τύπου Δήμου Ερμούπολης)

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Νηπιαγωγείο Άνω Σύρου-Επίσκεψη σε ανεμόμυλοΕπίσκεψη σε παραδοσιακό ανεμόμυλο στην περιοχή του Αη Θανάση στην Άνω Σύρο πραγματοποίησε το Νηπιαγωγείο Άνω Σύρου την 13 Μαίου ,στο πλαίσιο προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα "Ανεμόμυλοι" ,που υλοποιεί τη φετινή χρονιά το σχολείο.Τα νήπια ξενάγησε στο εσωτερικό του αναπαλαιωμένου μύλου ο διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Άνω Σύρου κ.Σωτήρης Μπούσιας.