Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα «Εκπαίδευση για τις κλιματικές αλλαγές και την παγκόσμια φτώχεια »

Tα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑCTION AID ΕΛΛΑΣ πραγματοποίησαν σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Σύρο με θέμα «Εκπαίδευση για τις κλιματικές αλλαγές και την παγκόσμια φτώχεια » .
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2010 και ώρες 17.00 - 20.30 μ.μ , σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Σύρου.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:45 – 17:00 Προσέλευση – Παραλαβή υλικού
17:00 – 17.10 Παιχνίδι γνωριμίας
Α. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

17.10 – 17.30 Κλιματική αλλαγή:Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας για την α/θμια εκπ/ση
(Απόστολος Χατζηπαρασκευαίδης)

17.30-17.50 Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφορία (Μαρία Σπαρτινού)

17.50-18.10 Παρουσίαση ActionAid Ελλάς - εκπαιδευτικού υλικού «Κόντρα στο Ρεύμα»
(Δήμητρα Ντιρογιάννη - Χρυσούλα Σταματούκου)

18.10-18.30 Διάλειμμα

Β. ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

(Δήμητρα Ντιρογιάννη - Χρυσούλα Σταματούκου)

18.30-19.00 «Κάνοντας παγκόσμιες συνδέσεις» - «Ο Κοσμοχάρτης»

19.00-19.30 Εργασία σε ομάδες -Παρουσίαση των δραστηριοτήτων– Συζήτηση

19.30-19.50  Πηγαίνουμε Κόντρα στο Ρεύμα! (καταιγισμός ιδεών από τις ομάδες - παρουσίαση δράσεων άλλων σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό).

19.50--20.10  Τι είναι τελικά η Αναπτυξιακή Εκπαίδευση; (καταιγισμός ιδεών)

20.10-20.30  Συμπεράσματα – Συζήτηση-Κλείσιμο

EΙΣΗΓΗΤΕΣ

-Δήμητρα Ντιρογιάννη (Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικού Τομέα ActionAid Ελλάς)

-Μαρία Σπαρτινού (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)

-Χρυσούλα Σταματούκου (Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικού Τομέα ActionAid Ελλάς)

-Απόστολος Χατζηπαρασκευαίδης (Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΡΟΣ Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή»

Tα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής 17ης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με τη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου (Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης) διοργάνωσαν σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα : «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή» .

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 και ώρες 17.00-21.00 ,σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική αγωγή»


Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης


Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010


16.45 - 17.00: Προσέλευση-Εγγραφές

17.00 - 17.15: Χαιρετισμοί

- Νίκος Ράπτης, Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

- Γιάννης Καλύβας, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

- Νίκος Χρυσοχόος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

Α’ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

17.15 - 17.30: Σύνδεση Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης Ελένη Γκονέλα, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 17ης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

17.30 - 17.45: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Θεσμικό Πλαίσιο, Προβλήματα και Προοπτικές, Απόστολος Χατζηπαρασκευαίδης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

17.45 - 18.00: Η διαθεματικότητα και η διαπολιτισμικότητα στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Μαρία Σπαρτινού, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

18.00 - 18.15: Παρουσίαση περιφερειακού δικτύου « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή», Ευάγγελος Μαρκατσέλης, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας
18.15 - 18.30 Διάλειμμα

Β’ ΜΕΡΟΣ
18.30 - 20.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1ο: ''Ο Αίολος Επισκέπτεται τη Σύρο''. Δημιουργία σχετικού παιδαγωγικού υλικού για άτομα με ειδικές ανάγκες, Αναγνώστου Γεώργιος, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Π.Ε Στυλίδας

2ο: Παρουσίαση λογισμικού σχετικού με την ενέργεια (παραγωγή -εξοικονόμηση -καθαρή ενέργεια)
Ευάγγελος Μαρκατσέλης, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας

20.00 - 20.30: Τοποθετήσεις /Παρεμβάσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

20.30 – 21.00: Συζήτηση- αξιολόγηση- κλείσιμο.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Αναγνώστου Γεώργιος, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας

Γκονέλα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 17ης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μαρκατσέλης Ευάγγελος, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας

Σπαρτινού Μαρία, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Χατζηπαρασκευαίδης Απόστολος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ενημερωτικό υλικό για την κλιματική αλλαγή

H Ευρωπαική Επιτροπή δημοσιοποίησε ενημερωτικό υλικό που αφορά στην ευαισθητοποίηση μαθητών  στη συζήτηση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην καταπολέμησή της.
Συγκεκριμένα στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/teachers_el.htm
 ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρεί και να αξιοποιήσει στην τάξη ή στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος :


-Οδηγό Μαθητή: Η Αλλαγή του Κλίματος Εξαρτάται από Εσάς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα φυλλάδιο για μαθητές με πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και με το ρόλο που οι ίδιοι μπορούν να παίξουν στον έλεγχό της.

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/teachers_el.htm#t1

-Παρουσίαση σε PowerPoint

Ο Martin Hedberg, μετεωρολόγος στο Σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο, έχει συνοψίσει την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος σε μία συνοπτική αλλά ωστόσο κατανοητή παρουσίαση PowerPoint στην οποία θα βρείτε στοιχεία σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και ιδέες για σχολικές εργασίες.

 http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/teachers_el.htm


-Ιδέες για συζήτηση

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/teachers_el.htm


-EPAEDIA - μία εγκυκλοπαίδεια για το περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EΥΠ) παρακολουθεί την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και παρέχει σχετικές πληροφορίες στους διαμορφωτές της πολιτικής και στους πολίτες.Η EPAEDIA είναι η νέα εγκυκλοπαίδεια περιβάλλοντος της ΕΥΠ, που προσφέρει στο ευρύτερο κοινό ειδήσεις και πληροφορίες με απλό και διασκεδαστικό τρόπο.Η EPAEDIA περιέχει διάφορα επίπεδα πληροφοριών ώστε να ικανοποιεί τους διάφορους βαθμούς ενδιαφέροντος για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει: μια σύντομη εισαγωγή, ένα στιγμιότυπο ή περίληψη και ένα πλήρες άρθρο. Παραδείγματα κάποιων χαρακτηριστικών των πολυμέσων:

-Χάρτες- με γραφικές απεικονίσεις των περιβαλλοντικών συνεπειών

-Παιχνίδια προσομοίωσης – που επιτρέπουν στο χρήστη να δει τα άμεσα αποτελέσματα της συμπεριφοράς και των πράξεών του

-Κινούμενες εικόνες – που αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων

-Ταινίες – που επιτρέπουν στον επισκέπτη να επικοινωνήσει διαδραστικά με τους ειδικούς της ΕΥΠ και να πάρει απαντήσεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους

Η Epaedia είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://epaedia.eea.europa.eu/index.php.

-V GAS - Ενέργεια, Τρόπος Ζωής & Κλίμα ( Αγγλικά )

Το V GAS http://alba.jrc.it/vgas/
 είναι ένα παιχνίδι στον υπολογιστή το οποίο προσομοιώνει το πώς οι καθημερινές μας επιλογές επιδρούν στο ποσοστό των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως εργαλείο έρευνας, καθώς έχει μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει πληροφορίες για την πολιτική σχετικά με τις κλιματολογικές αλλαγές, τα φαινόμενα που κρύβονται πίσω από αυτές και το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mailto:vgas@jrc.it
για να κατεβάσετε το παιχνίδι δωρεάν.


-Περιβάλλον για Νέους της Ευρώπης

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να ανακαλύψετε μόνοι σας ή μαζί με τους φίλους και τους συμμαθητές σας τι είναι το περιβάλλον και τι συμβαίνει σε αυτό. Εστιάζει σε τέσσερα θέματα που είναι πολύ σημαντικά και στα οποία έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρώσει την προσοχή της για τα επόμενα 10 χρόνια: στον αέρα, στο νερό, στα απόβλητα και στη φύση. Επισκεφτείτε τη σελίδα Περιβάλλον για τους Νέους της Ευρώπης στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/youth/index_el.html


-ManagEnergy ( Αγγλικά )

Το ManagEnergy παρουσιάζει μία online βάση δεδομένων πηγών για την εκπαίδευση σχετικά με την ενέργεια από όλη την Ευρώπη και έχει μία ειδική ενότητα για δασκάλους και μαθητές από 12 μέχρι 16 ετών. Το ManagEnergy είναι μία πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενότητα Δασκάλων: http://www.managenergy.net/kidscorner/te2.html
Ενότητα Μαθητών: http://www.managenergy.net/kidscorner/en/o11/o11.html

-Κουίζ και παρουσιάσεις powerpoint
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/getcreative_el.htm

-Bίντεο για την εξοικονόμηση ενέργειας  

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/article_7360_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/powersaver/index_el.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/article_6970_en.htm

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

ΣΕΡΙΦΟΣ-ΣΙΦΝΟΣ-ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ Ενημερωτικές παρουσιάσεις με θέμα : «Η αειφόρος ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου»

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού » θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές παρουσιάσεις σε δημοτικά σχολεία με θέμα : «Η αειφόρος ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου».
Οι -εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας- παρουσιάσεις, διάρκειας 1 διδακτικής ώρας, απευθύνονται σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξεων και προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν, με τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων διδασκόντων, ως εξής:

Δ.Σ Σερίφου Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010


Δ.Σ Σίφνου Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010


Δ.Σ Αδάμαντα -Μήλου- Πολλωνίων Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010


Δ.Σ Κιμώλου Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010