Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Δ.Σ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «Θάλασσα, ένα γαλάζιο θαύμα»


Κατά το σχολικό έτος 2009-2010, το Δημοτικό Σχολείο Αντιπάρου και συγκεκριμένα οι δυο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου (Ε΄ και Στ΄) στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, διάλεξε να διαπραγματευτεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Θάλασσα, ένα γαλάζιο θαύμα».
Σκοπός μας λοιπόν για τη φετινή χρονιά θα είναι:
1. Να ευαισθητοποιηθούμε για τη ρύπανση των ακτών και των θαλασσών και να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για τα απειλούμενα είδη της θάλασσας.
2. Να ανακαλύψουμε τον πλούτο που μας προσφέρει η θάλασσα (ναυτιλία, τουρισμός, τροφή, κ.ά.).
3. Να έρθουμε σε πιο στενή επαφή με το βιβλίο, να αγαπήσουμε τη Λογοτεχνία και να αποκτήσουμε κριτική σκέψη.
4. Να αναπτύξουμε διάφορες μορφές συνεργατικότητας, να μάθουμε να παρατηρούμε και να ταξινομούμε τα στοιχεία που έχουμε κάθε φορά στη διάθεσή μας, να εξασκηθούμε στο λόγο (γραπτό και προφορικό) και να μάθουμε να εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά μέσα από δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουμε το τρέχον σχολικό έτος.

Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος αυτού, πραγματοποιήσαμε καθαρισμό της ακτής του Σιφνέικου γιαλού καθώς επίσης εκφραστήκαμε καλλιτεχνικά, φτιάχνοντας το δικό μας ημερολόγιο του 2010, με θέμα τη θάλασσα.

Δραστηριότητες
1. Πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός των ακτών της Αντιπάρου από τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης.
2. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα Aντιπάρου. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους τρόπους ψαρέματος των επαγγελματικών σκαφών, τα είδη των ψαριών της περιοχής και τον τρόπο διακίνησής τους καθώς και την απειλούμενη μείωση των ποσοτήτων των αλιευμάτων της περιοχής.
3. Πραγματοποιήθηκε προβολή βίντεο «Οι υπερασπιστές των Ωκεανών» της Greenpeace και «Απρόσμενες συναντήσεις» Discovery με θέμα το πρόβλημα της υπεραλίευσης και σπάνια είδη θαλάσσιων οργανισμών αντίστοιχα. Οι μαθητές προβληματίστηκαν πάνω στο πρόβλημα της υπεραλιείας και συζήτησαν πιθανές λύσεις αυτού. Επίσης οι μαθητές επιδόθηκαν στη συγγρα-φή άρθρων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
4. Οι μαθητές εκφράστηκαν καλλιτεχνικά μέσα από τη ζωγραφική για θέματα σχετικά με τη θά-λασσα, ζωγραφιές των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή σχολικού ημερολογίου 2010.
5. Οι μαθητές συγκέντρωσαν τραγούδια παραδοσιακά και σύγχρονα με θέμα τη θάλασσα, κα-θώς ακολούθησε συζήτηση γύρω από το πώς ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί πολλές φορές για να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: