Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

Eνημερωτικές παρουσιάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη σε δημοτικά σχολεία της Σύρου

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Ελληνική εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς» πραγματοποίησε στη Σύρο το δεύτερο κύκλο ενημερωτικών παρουσιάσεων σε δημοτικά σχολεία της Σύρου με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου.
Η εκτέλεση του-εγκεκριμένου από το ΥΠΕΠΘ- προγράμματος, διάρκειας 1 διδακτικής ώρας, απευθυνόταν σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξεων και πραγματοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων μεταξύ 22 και 23 Μαΐου 2008 .Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων πραγματοποιήθηκε στα σχολεία Ποσειδωνίας,Άνω Σύρου,6ο Ερμούπολης,Αγ.Γεώργιος .Στο Δ.Σ Ποσειδωνίας προβλήθηκε το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Φωνή Αιγαίου» της Λυδίας Καρρά.

Έκδοση περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της έκδοσης του 2oυ τεύχους του περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ, το οποίο εκδίδει το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καλούμε τους συναδέλφους ,που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ,καθώς και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ,που υλοποίησαν περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ καθαρισμούς ακτών, δενδροφυτεύσεις) ,να μας στείλουν ενημερωτικά σημειώματα και φωτογραφίες που αφορούν στις σχετικές σχολικές δράσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά.
Τα ενημερωτικά σημειώματα και οι φωτογραφίες να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (κείμενα : αρχείο word - μέγεθος έως 600 λέξεις , φωτο (συνημμένες) : μορφή jpeg) στο e-mail: diperival@dipe.kyk.sch.gr έως τις 30 Μαΐου, προκειμένου να περιληφθούν στην έκδοση. Τα ενημερωτικά σημειώματα και οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (www.oikokyklades.blogspot.com ).

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας στο 22ο συνέδριο της ΔΟΕ«Το προκείμενο 22ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Άνθρωπος – Σχολείο – Περιβάλλον. Ευθύνες και προοπτικές για ένα ζωντανό πλανήτη», που διοργανώνεται από τα Διοικητικά Συμβούλια της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων, παρουσιάζει έντονο και επίκαιρο ενδιαφέρον, διότι καλείται να αναδείξει την παιδαγωγική διάσταση του οικολογικού προβλήματος.
Για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του μείζονος προβλήματος, που εκτείνεται από την υπερεκμετάλλευση και εξάντληση των φυσικών πόρων μέχρι και την προϊούσα δραματική κλιματική αλλαγή, πρέπει να αναλυθεί και να ερμηνευθεί και από ψυχοπαιδαγωγικής πλευράς το αρχικό αίτιο πρόκλησης του προβλήματος αυτού, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος ως το κεντρικό προκείμενο της δράσης, που έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη και την καταστροφή της φυσικής ισορροπίας.
Αυτή η ριζική θεώρηση του ευρύτερου οικολογικού προβλήματος, διατυπωμένη με συνοπτικό αλλά και ουσιαστικό τρόπο στην τριλογία «Άνθρωπος – Σχολείο – Περιβάλλον», υποδεικνύει τους ασφαλέστερους τρόπους αποτελεσματικής δράσης για τη σωτηρία του πλανήτη.
Στους τρόπους αυτούς πρωτεύουσα θέση έχει το σχολείο, δηλαδή η προσφερόμενη παιδεία, που διαπλάθει νοοτροπία, συμπεριφορά και προσωπικότητα και κατ’ επέκταση προετοιμάζει πολίτες με οικολογική συνείδηση και ενεργή βούληση για την προστασία και τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος.
Με αυτή τη θεώρηση, που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διαπλαστικής δύναμης της παιδείας, στη συστηματική αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκαν και λειτουργούν πενήντα έξι (56) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα μιας (1) και τεσσάρων (4) ημερών σε μαθητικές ομάδες, οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν θεματικά δίκτυα σχολείων, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Τα ΚΠΕ έχουν ιδρύσει και λειτουργούν τριάντα (30) Εθνικά Θεματικά Δίκτυα σε καθένα από τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν έως εκατόν είκοσι (120) σχολικές μονάδες.
Μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιδιώκεται η δημιουργία γνωστικών και αξιακών προϋποθέσεων στους μαθητές, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το περιβάλλον, να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές στα θέματα της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Τα προγράμματα υλοποιούνται με βάση τις εκπαιδευτικές αρχές της διεπιστημονικής θεώρησης, της βιωματικής προσέγγισης, της ομαδικής εργασίας, του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία, του δημοκρατικού διαλόγου και της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης.
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συμβαδίζοντας με τους στόχους της UNESCO, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων Οργανισμών έχει διαμορφώσει εκπαιδευτικές δράσεις για την δεκαετία 2005-2014, με στόχο να αναπτυχθούν σχολικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών και ταυτόχρονα να προωθούν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία για το σχολικό έτος 2006-2007 πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας 6.500 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο στις ήδη εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πρόκειται να ενσωματώσει και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου, με σκοπό εντονότερες και συνολικότερες παιδευτικές παρεμβάσεις, που οδηγούν στο διαρκή σεβασμό του περιβάλλοντος και στην αποκατάσταση της φυσικής ιστορίας, καθώς επίσης ευνοούν αναπτυξιακές επιλογές, φιλικές προς το περιβάλλον με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Με επίγνωση όλων αυτών των δεδομένων συγχαίρω τους διοργανωτές του συνεδρίου αυτού αλλά και τους συμμετέχοντες σε αυτό, καλωσορίζω τους Κυπρίους αδελφούς μας, προσδοκώ τη συναγωγή λυσιτελών πορισμάτων στην περαιτέρω προαγωγή και αναβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σας δηλώνω τη σταθερά βούλησή μου για έμπρακτη υποστήριξη και αρωγή στο δύσκολο έργο σας.
Εύχομαι επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου καθώς επίσης μακρά και ευδόκιμο συνέχεια».

Συμμετοχή σε σεμινάριο στην Άνδρο(23-25/5)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ομαδικές Δραστηριότητες» , από Παρασκευή 23-5-2008 έως και Κυριακή 25-5-2008.Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν συνολικά 5 εκπ/κοί από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το κόστος εκπαίδευσης, διαμονής, διατροφής των επιμορφούμενων και το κόστος μετακίνησης με πλοίο από και προς Άνδρο θα καλυφθεί από το ΚΠΕ Κορθίου.
Δηλώσεις συμμετοχής στον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι Τετάρτη 7 Μαίου στο τηλ.2281079347 φαξ 2281079346.(Θα προηγηθούν οι συνάδελφοι που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-5-2008
07:00-09:30 Ραφήνα -Άνδρος
9:30-10:30: Λιμάνι- Κόρθι
10:30-11:45: τακτοποίηση στα δωμάτια
11:45-12:00: Προσέλευση – Εγγραφές
12:00-12:30: Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κορθίου – ΚΠΕ
12:30-13:00: παιχνίδια γνωριμίας Π. Σταθόπουλος
13:00-13:30: παιχνίδια γνωριμίας Θ. Παπαπαύλου
13:30-17:30: Γεύμα - Ανάπαυση
17:30-18:30: Βασικές έννοιες και στόχοι της ΠΕ – Θ. Παπαπαύλου
18:30-19:30: Ομαδική διδασκαλία και περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Ε. Μπαμπίλα
19:30-20:30: Ζητήματα Περιβαλλοντικής Ηθικής – Β. Ψαλλίδας
20:30-21:00: Διάλογος
21:00 Γεύμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-5-2008
09:00-9:40: θεατρικά παιχνίδια -Ε. Μπαμπίλα
9:40-10:20: καθρέφτες (παιδαγωγικό παιχνίδι) – Π. Σταθόπουλος
10:20-11:00 Φωτογραφικές μάσκες (παιδαγωγικό παιχνίδι) – Θ. Παπαπαύλου
11:00-11:30: Διάλειμμα
11:30-12:30: Η εικαστική δημιουργία στα προγράμματα ΠΕ (παιδαγωγικό παιχνίδι) – Χ. Κουρουζίδης
12:30-13:30: Αποσαφήνιση εννοιών στην ΠΕ (παιδαγωγικό παιχνίδι) – Π. Σταθόπουλος
13:30-14:00: Διάλογος
14:00-17:30: Γεύμα-Ανάπαυση
17:30-20:30: Επίσκεψη στα οικολογικά πεδία του ΚΠΕ με παιδαγωγικά παιχνίδια – Χ. Κουρουζίδης, Θ. Παπαπαύλου- Π. Σταθόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 25-5-2008
09:00-10:00: Παιχνίδι ρόλων – Θ. Παπαπαύλου
10:00-11:00: Ο ιστός της ζωής – Θ. Παπαπαύλου, Π. Σταθόπουλος
11:00-11:30: Διάλειμμα
11:30-12:30: Παιχνίδια ενδυνάμωσης ομάδας – Π. Σταθόπουλος
12:30-13:30: Αξιολόγηση σεμιναρίου με το παιχνίδι με τις κάρτες – ΚΠΕ, Π. Σταθόπουλος
13:30-14:00: Διάλογος
14:00 ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ