Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακού Βίντεο με τίτλο: " Ένας πλανήτης - Μια ευκαιρία!

Σας ενημερώνουμε για την παράταση διεξαγωγής του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακού Βίντεο ως τις 30 Απριλίου 2010. Ο διαγωνισμός αυτός συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την ΕΡΤ Α.Ε. με τίτλο:" «Ένας πλανήτης - Μια ευκαιρία!» και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, με στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον. Οι μαθητές θα μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα σκέψεις και ιδέες που αφορούν στο περιβάλλον και στις κλιματικές αλλαγές, αποτυπώνοντας τες σε ταινίες - βίντεο μικρού μήκους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διαγωνιστούν σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α: ταινίες παιδιών ηλικίας από 7 έως 12 ετών και Κατηγορία Β: ταινίες παιδιών και νέων ηλικίας αττό 12 έως και18 ετών.
Συμμετοχή μπορεί να δηλώσουν είτε μεμονωμένοι μαθητές, είτε ομάδες μαθητών υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους. Τα βίντεο δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε διάρκεια τα 5 λεπτά και θα πρέπει να αποσταλούν σε ψηφιακή μορφή (DVD), το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2010.

Το υλικό συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποσταλεί ως συστημένο στη διεύθυνση: ΕΡΤ Α.Ε - Μουρούζη και Ρηγίλλης 4, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα, σε φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ» και θα περιλαμβάνει:

- dvd όπου θα αναγράφεται ο τίτλος της ταινίας,

- η αίτηση συμμετοχής πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  και επιπλέον υλικό (εφόσον υπάρχει).

Για την επιλογή των βραβείων και των διακρίσεων θα συσταθεί πενταμελής κριτική επιτροπή, η οποία θα απονείμει: ένα μεγάλο βραβείο (παραγωγή της επόμενης ταινίας του/των βραβευθέντος / ων από την ΕΡΤ), καθώς και δέκα διακρίσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό αναμνηστικό πάπυρο για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Όλες οι ταινίες που θα διακριθούν, θα προβληθούν από την ΕΡΤ είτε ως αυτόνομη εκπομπή είτε στο πλαίσιο ενημερωτικών / πολιτιστικών εκπομπών της ΕΡΤ, καθώς και από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι βραβεύσεις θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που θα διοργανώσει η Ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ, σε χρόνο και τόπο για τον οποίο θα ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι με προσωπική επικοινωνία.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Λίτσα Καραδήμου, Κέντρο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πολιτών ΕΡΤ, Τηλ. 210 7407070 ή στα email: keep@ert.gr, eke@ert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: