Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Σεμινάριο στο ΚΠΕ Κορθίου με θέμα "Το ποτάμι"

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μεταξύ 28-30 Μαρτίου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου σεμινάριο με θέμα ''Το ποτάμι".Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είχε ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2008
20.30 Άφιξη στο ΚΠΕ
20.30-21.00 Παρουσίαση των προγραμμάτων του ΚΠΕ, Άννα Κουκούτση
21.00-21.30 Μεθοδολογίες ανάπτυξης προγραμμάτων Π.Ε, Θοδωρής Παπαπαύλου
21.30-22.00 Τα ποτάμια ως μέσο ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και την αειφορία, Δημήτρης Καλαιτζίδης


ΣΑΒΒΑΤΟ 29-3- 2008
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Σε ολομέλεια στην αίθουσα του ΚΠΕ
8.30-9.00 Οι μελέτες πεδίου στο ποτάμι, Βασίλης Ψαλλιδάς
9.00-9.30 Οι βιολογικοί δείκτες ως μέσο αξιολόγησης της ποιότητας νερών του ποταμού, Γιώργος Χατζηνικολάου
Δύο ομάδες εργασίας στο πεδίο έρευνας με κυκλική εναλλαγή
Α΄ κύκλος
10.00-11.00 Μέτρηση βιολογικών δεικτών, Χάρης Κουρουζίδης, Γιώργος Χατζηνικολάου
10.00-11.00 Χημικές αναλύσεις, Δημήτρης Καλαιτζίδης, Βασίλης Ψαλλιδάς
Β΄ κύκλος
11.00-12.00 Μέτρηση βιολογικών δεικτών, Χάρης Κουρουζίδης, Γιώργος Χατζηνικολάου
11.00-12.00 Χημικές αναλύσεις, Δημήτρης Καλαιτζίδης, Βασίλης Ψαλλιδάς
Γ΄ κύκλος
12.00-13.00 Η παραποτάμια χλωρίδα, Θοδωρής Παπαπαύλου, Βασίλης Ψαλλιδάς
12.00-13.00 Η παραποτάμια πανίδα. Θεοχάρης Κουρουζίδης, Παναγιώτης Σταθόπουλος
Δ΄ κύκλος
13.00-14.00 Η παραποτάμια χλωρίδα, Θοδωρής Παπαπαύλου, Βασίλης Ψαλλιδάς
13.00-14.00 Η παραποτάμια πανίδα. Θεοχάρης Κουρουζίδης, Παναγιώτης Σταθόπουλος

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δύο ομάδες εργασίας στο πεδίο έρευνας με κυκλική εναλλαγή
Α΄ κύκλος
17.30-18.30 Παραποτάμια πολιτιστικά στοιχεία Θοδωρής Παπαπαύλου, Παναγιώτης Σταθόπουλος
17.30-18.30 Παραποτάμια ορνιθοπανίδα, Θεοχάρης Κουρουζίδης, Δημήτρης Καλαιτζίδης
Β΄ κύκλος
18.30-19.30 Παραποτάμια πολιτιστικά στοιχεία, Θοδωρής Παπαπαύλου, Παναγιώτης Σταθόπουλος
18.30-19.30 Παραποτάμια ορνιθοπανίδα, Θεοχάρης Κουρουζίδης, Δημήτρης Καλαιτζίδης
Σε ολομέλεια στην αίθουσα του ΚΠΕ
20.00-21.00 Συμπεράσματα από τις μελέτες πεδίου, Άννα Κουκούτση, Θοδωρής Παπαπαύλου
21.00-22.00 Προοπτικές ανάπτυξης του Δικτύου, Άννα Κουκούτση, Δημήτρης Καλαιτζίδης

ΚΥΡΙΑΚΗ 30-3-2008
Σε ολομέλεια στην αίθουσα του ΚΠΕ
9.00-9.30 Εμπειρικά δεδομένα από την ανάπτυξη δικτύων Π.Ε, Δημήτρης Καλαιτζίδης, Βασίλης Ψαλλιδάς
9.30-10.00 Το εκπαιδευτικό υλικό των δικτύων , Θοδωρής Παπαπαύλου, Θεοχάρης Κουρουζίδης
10.00-10.30 Προοπτικές ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού του Δικτύου «Το μονοπάτι του νερού» Άννα Κουκούτση, Βασίλης Ψαλλιδάς
10.30-11.00 Διάλειμμα
11.00-12.00 Παιδαγωγικά περιβαλλοντικά παιχνίδια, Θοδωρής Παπαπαύλου, Θεοχάρης Κουρουζίδης
12.00-12.30 Αξιολόγηση του σεμιναρίου με το παιχνίδι με τις κάρτες, Δημήτρης Καλαιτζίδης, Βασίλης Ψαλλιδάς
12.30-13.30 Αξιολόγηση του σεμιναρίου, Άννα Κουκούτση, Π.Ο ΚΠΕ Κορθίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: