Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Δράση «Τέχνη με τα σκουπίδια μας»

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, προτείνουν τη διοργάνωση της δράσης με τίτλο «Τέχνη με τα σκουπίδια μας», η οποία στοχεύει στη δραστηριοποίηση των μαθητών με δημιουργικό τρόπο στο θέμα του περιβάλλοντος και ειδικότερα στη διαχείριση των σκουπιδιών.

Πρόκειται για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απειλεί τη φύση και απαιτεί ευαισθητοποίηση από πλευράς των νέων παιδιών, των μικρών πολιτών που αποτελούν και εγγυώνται το μέλλον της χώρας μας, ενώ συνδέεται και με τη βιοποικιλότητα, η οποία αποτελεί το θέμα της φετινής Ημέρας Περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι η υπερπαραγωγή εξαντλεί τη φύση, της στερεί την ποικιλότητα των πόρων και οδηγεί σε υπερκατανάλωση, επόμενο είναι να συσσωρεύεται όγκος σκουπιδιών, τα οποία μολύνουν και εντείνουν την πίεση στο περιβάλλον, με πρώτο θύμα τη βιοποικιλότητα, δηλαδή την ποιότητα της φύσης και της ζωής μας.

Με την προτεινόμενη δράση, καλούνται οι μαθητές της Δ', Ε' και Στ' τάξης του Δημοτικού και των τριών τάξεων του Γυμνασίου να αξιοποιήσουν τα «σκουπίδια» και να δημιουργήσουν με αυτά έργα κάθε μορφής (γλυπτά, κολάζ, συνθέσεις). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα τους δοθεί η ευκαιρία να διακριθούν και να επιβάλουν στους μεγαλύτερους τη δική τους νέα λογική: «δεν σπαταλάμε, δεν πετάμε, εξοικονομούμε, επαναχρησιμοποιούμε». Η δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από ατομικά ή ομαδικά έργα τέχνης μαθητών, στο πλαίσιο είτε των σχολικών δραστηριοτήτων είτε του μαθήματος της Αισθητικής Αγωγής. Η διαδικασία συμμετοχής στη δράση έχει ως εξής:

Οι μαθητές, με τη βοήθεια του υπεύθυνου στην Αισθητική Αγωγή ή άλλου εκπαιδευτικού θα επιλέξουν τα καλύτερα από τα έργα τους. Κάθε σχολείο θα αποστείλει ηλεκτρονικά στο ΥΠΕΚΑ μέχρι τις 12 Μαΐου 2010 από μία (1) έως πέντε (5) φωτογραφίες από τα έργα τέχνης των μαθητών, στην εξής διεύθυνση: gram@grgg.minenv.gr (μέγιστο μέγεθος εικόνων ανά σχολείο 2ΜΒ). Για αποφυγή «σκουπιδιών» και δαπανών η διακίνηση των φωτογραφιών των έργων δεν θα γίνει ταχυδρομικά. Στη συνέχεια, επιτροπή θα επιλέξει τα 10 καλύτερα έργα από όλη τη χώρα και θα τα παρουσιάσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα έργα αυτά θα τοποθετηθούν σε δημόσια κτήρια και χώρους.

Τα 50 συνολικά καλύτερα έργα από όλη τη χώρα (τα ήδη 10 επιλεχθέντα συν επιπλέον 40), θα

εκτεθούν στο Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της έκθεσης «AAO PROJECT», με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Τέλος, περί τα μέσα Μαΐου, τηλεοπτικά συνεργία της ΝΕΤ και της

ΕΤ3 θα καλύψουν περιοχές της Ελλάδας και θα κινηματογραφήσουν έργα μαθητών από διάφορα

σχολεία. Το υλικό αυτό θα προβληθεί στις 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΥΠΕΚΑ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας


Λενούσα Χολέβα, τηλ.2106424854, ώρες επικοινωνίας: 11:00 - 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: