Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Εκθέσεις αξιολόγησης υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τη τη λήξη της σχολικής χρονιάς πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης σύντομες εκθέσεις αξιολόγησης υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης . Επίσης παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, να μας αποστείλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή υλικό που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων.
Τέλος παρακαλούνται όσοι από τους εκπαιδευτικούς πρόκειται να μετατεθούν, να μας κοινοποιήσουν τις μόνιμες διευθύνσεις τους, προκειμένου να τους αποσταλούν οι βεβαιώσεις υλοποίησης των προγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: