Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Εκθέσεις αξιολόγησης υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης


Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τη σχολική χρονιά 2010-11 πρέπει να στείλουν μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου σύντομες εκθέσεις αξιολόγησης των προγραμμάτων (με αναφορές στο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, στη μεθοδολογική προσέγγιση, στις δράσεις που υλοποιήθηκαν, στις δυσκολίες υλοποίησης, κλπ). Η αποστολή των εκθέσεων αξιολόγησης (είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά) αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση βεβαιώσεων υλοποίησης των προγραμμάτων.

Επίσης παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν, να στείλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή υλικό(φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α) που παρήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων, προκειμένου να αναρτηθεί στο ιστολόγιο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και στο υπό έκδοση περιοδικό ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ.

1 σχόλιο:

Εκπαιδευτικά παιχνίδια είπε...

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στοχεύει στο να βοηθήσει τους πολίτες & τις διάφορες κοινωνικές ομάδες κατ αρχήν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με το περιβάλλον και τα προβλήματά του (κλιματική αλλαγή, ρύπανση, αποψίλωση δασών, έλλειψη νερού, απώλεια βιοποικιλότητας, διάβρωση & υποβάθμιση εδάφους κ.λπ.), να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Στη συνέχεια, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, μπορούν να έχουν ενεργό συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα με στόχο την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Σκοπός είναι η δημιουργία «περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών» προσανατολισμένων προς την αειφορία που θα εξασφαλίσει μελλοντική ποιότητα & ισορροπία, τόσο για τα φυσικά οικοσυστήματα, όσο και για τις πηγές ενέργειας.