Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Αποστολή ενημερωτικού υλικού για τη βιοποικιλότητα

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων απέστειλε ενημερωτικό υλικό στις σχολικές μονάδες α/θμιας εκπ/σης με θέμα την «Προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών περιοχών Natura 2000 νήσου Μήλου»,δεδομένης της συμβολής του υλικού αυτού στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών των Κυκλάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: