Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Συνάντηση υφυπουργού Παιδείας με το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπ/ση


Η συζήτηση έγινε σε κλίμα συναντίληψης για το ρόλο και τη σημασία της Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Παιδεία. Συζητήθηκε η ευρύτερη σημασία του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα τα ζητήματα που αφορούν στους δυο βασικούς θεσμούς της, τους υπεύθυνους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).
Η Υφυπουργός τόνισε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί έναν καινοτόμο θεσμό, ο οποίος οφείλει να έχει σημαίνοντα ρόλο στα πλαίσια του νέου Ανοιχτού Σχολείου. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να είναι οργανικά δεμένη με το σύνολο της σχολικής ζωής, να διαπνέει το αναλυτικό πρόγραμμα και να αφορά όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται αλλαγές και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αξιοκρατική στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η Υφυπουργός δήλωσε ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η συστηματική αναβάθμιση τόσο των στελεχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και της ανάπτυξης και λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πρόσθεσε ότι η διαρκής επιμόρφωση στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σημαντικό στοιχείο της Δια Βίου Μάθησης όχι μόνο όσων ασχολούνται με τα σχετικά προγράμματα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: