Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ενημερωτικό υλικό για την κλιματική αλλαγή

H Ευρωπαική Επιτροπή δημοσιοποίησε ενημερωτικό υλικό που αφορά στην ευαισθητοποίηση μαθητών  στη συζήτηση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην καταπολέμησή της.
Συγκεκριμένα στη διεύθυνση
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/teachers_el.htm
 ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρεί και να αξιοποιήσει στην τάξη ή στο πλαίσιο περιβαλλοντικού προγράμματος :


-Οδηγό Μαθητή: Η Αλλαγή του Κλίματος Εξαρτάται από Εσάς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντάξει ένα φυλλάδιο για μαθητές με πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και με το ρόλο που οι ίδιοι μπορούν να παίξουν στον έλεγχό της.

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/teachers_el.htm#t1

-Παρουσίαση σε PowerPoint

Ο Martin Hedberg, μετεωρολόγος στο Σουηδικό μετεωρολογικό ινστιτούτο, έχει συνοψίσει την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος σε μία συνοπτική αλλά ωστόσο κατανοητή παρουσίαση PowerPoint στην οποία θα βρείτε στοιχεία σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και ιδέες για σχολικές εργασίες.

 http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/teachers_el.htm


-Ιδέες για συζήτηση

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/teachers_el.htm


-EPAEDIA - μία εγκυκλοπαίδεια για το περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EΥΠ) παρακολουθεί την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και παρέχει σχετικές πληροφορίες στους διαμορφωτές της πολιτικής και στους πολίτες.Η EPAEDIA είναι η νέα εγκυκλοπαίδεια περιβάλλοντος της ΕΥΠ, που προσφέρει στο ευρύτερο κοινό ειδήσεις και πληροφορίες με απλό και διασκεδαστικό τρόπο.Η EPAEDIA περιέχει διάφορα επίπεδα πληροφοριών ώστε να ικανοποιεί τους διάφορους βαθμούς ενδιαφέροντος για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει: μια σύντομη εισαγωγή, ένα στιγμιότυπο ή περίληψη και ένα πλήρες άρθρο. Παραδείγματα κάποιων χαρακτηριστικών των πολυμέσων:

-Χάρτες- με γραφικές απεικονίσεις των περιβαλλοντικών συνεπειών

-Παιχνίδια προσομοίωσης – που επιτρέπουν στο χρήστη να δει τα άμεσα αποτελέσματα της συμπεριφοράς και των πράξεών του

-Κινούμενες εικόνες – που αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων

-Ταινίες – που επιτρέπουν στον επισκέπτη να επικοινωνήσει διαδραστικά με τους ειδικούς της ΕΥΠ και να πάρει απαντήσεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους

Η Epaedia είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://epaedia.eea.europa.eu/index.php.

-V GAS - Ενέργεια, Τρόπος Ζωής & Κλίμα ( Αγγλικά )

Το V GAS http://alba.jrc.it/vgas/
 είναι ένα παιχνίδι στον υπολογιστή το οποίο προσομοιώνει το πώς οι καθημερινές μας επιλογές επιδρούν στο ποσοστό των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και ως εργαλείο έρευνας, καθώς έχει μία ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει πληροφορίες για την πολιτική σχετικά με τις κλιματολογικές αλλαγές, τα φαινόμενα που κρύβονται πίσω από αυτές και το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση mailto:vgas@jrc.it
για να κατεβάσετε το παιχνίδι δωρεάν.


-Περιβάλλον για Νέους της Ευρώπης

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να ανακαλύψετε μόνοι σας ή μαζί με τους φίλους και τους συμμαθητές σας τι είναι το περιβάλλον και τι συμβαίνει σε αυτό. Εστιάζει σε τέσσερα θέματα που είναι πολύ σημαντικά και στα οποία έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρώσει την προσοχή της για τα επόμενα 10 χρόνια: στον αέρα, στο νερό, στα απόβλητα και στη φύση. Επισκεφτείτε τη σελίδα Περιβάλλον για τους Νέους της Ευρώπης στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/environment/youth/index_el.html


-ManagEnergy ( Αγγλικά )

Το ManagEnergy παρουσιάζει μία online βάση δεδομένων πηγών για την εκπαίδευση σχετικά με την ενέργεια από όλη την Ευρώπη και έχει μία ειδική ενότητα για δασκάλους και μαθητές από 12 μέχρι 16 ετών. Το ManagEnergy είναι μία πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενότητα Δασκάλων: http://www.managenergy.net/kidscorner/te2.html
Ενότητα Μαθητών: http://www.managenergy.net/kidscorner/en/o11/o11.html

-Κουίζ και παρουσιάσεις powerpoint
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/getcreative_el.htm

-Bίντεο για την εξοικονόμηση ενέργειας  

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/article_7360_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/powersaver/index_el.htm

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/resources/article_6970_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: