Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΡΟΣ Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή»

Tα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων σε συνεργασία με τη Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής 17ης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με τη στήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου (Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης) διοργάνωσαν σεμινάριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα : «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή» .

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 και ώρες 17.00-21.00 ,σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική αγωγή»


Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης


Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010


16.45 - 17.00: Προσέλευση-Εγγραφές

17.00 - 17.15: Χαιρετισμοί

- Νίκος Ράπτης, Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

- Γιάννης Καλύβας, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

- Νίκος Χρυσοχόος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

Α’ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

17.15 - 17.30: Σύνδεση Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης Ελένη Γκονέλα, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 17ης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

17.30 - 17.45: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Θεσμικό Πλαίσιο, Προβλήματα και Προοπτικές, Απόστολος Χατζηπαρασκευαίδης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

17.45 - 18.00: Η διαθεματικότητα και η διαπολιτισμικότητα στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Μαρία Σπαρτινού, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

18.00 - 18.15: Παρουσίαση περιφερειακού δικτύου « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή», Ευάγγελος Μαρκατσέλης, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας
18.15 - 18.30 Διάλειμμα

Β’ ΜΕΡΟΣ
18.30 - 20.00: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1ο: ''Ο Αίολος Επισκέπτεται τη Σύρο''. Δημιουργία σχετικού παιδαγωγικού υλικού για άτομα με ειδικές ανάγκες, Αναγνώστου Γεώργιος, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Π.Ε Στυλίδας

2ο: Παρουσίαση λογισμικού σχετικού με την ενέργεια (παραγωγή -εξοικονόμηση -καθαρή ενέργεια)
Ευάγγελος Μαρκατσέλης, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας

20.00 - 20.30: Τοποθετήσεις /Παρεμβάσεις Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

20.30 – 21.00: Συζήτηση- αξιολόγηση- κλείσιμο.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Αναγνώστου Γεώργιος, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας

Γκονέλα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής 17ης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μαρκατσέλης Ευάγγελος, Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Στυλίδας

Σπαρτινού Μαρία, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Χατζηπαρασκευαίδης Απόστολος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια: