Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στη Νάξο(28/2)

Τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπ/σης Κυκλάδων συνδιοργάνωσαν  ημερίδα περιβαλλοντικής εκπ/σης με τίτλο
«Περιβαλλοντική εκπαίδευση και τοπική κοινωνία», που
πραγματοποιήθηκε στη Νάξο τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 στην πρώην  Σχολή
Ουρσουλίνων (Κάστρο) και ώρα 18.30-21.00 και η οποία απευθυνόταν στους
εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό της Νάξου.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Περιβαλλοντική εκπαίδευση και τοπική κοινωνία»

18.20-18.30 Προσέλευση-Εγγραφές
18.30-18.40 Χαιρετισμοί
18.40-19.00
Απόστολος Χατζηπαρασκευαίδης (υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας
Εκπ/σης Κυκλάδων)
« Στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμβολή της περιβαλλοντικής εκπ/σης»
19.00-19.20
Ελένη Μόρφα (υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
«Συμβολή στην ανάπτυξη συστημικής σκέψης κατά τη μελέτη των ανθρωπογενών οικοσυστημάτων: σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση μιας διδακτικής προσέγγισης»
19.20-19.40
Μελίτα Λαζαράτου (περιβαλλοντολόγος-Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων)
«Προσεγγίσεις του ζητήματος των ζώων μέσα κι έξω από την τάξη»
19.40-20.00
Χριστίνα Ευθυμιάτου(χημικός μηχανικός)-Στέλιος Ευριπιώτης
«Το περιβάλλον στη Νάξο:προβλήματα και προοπτικές»
20.00-20.20
Βασίλης Κοντοπίδης (Περιβαλλοντική Κίνηση Νάξου-ΠΕ.ΚΙ.Ν)
«Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στη Νάξο»
20.20-21.00
Ερωτήσεις-Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: