Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Αποτελέσματα Έρευνας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει, η αποτελεσματικότητα και η συνέχεια του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κινδυνεύουν μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον απαξίωσης των δημοσίων αγαθών. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, θα ήταν χρήσιμο αν είχαμε στα χέρια μας μια αξιόπιστη έρευνα, που θα έδειχνε τα μετρήσιμα οφέλη που έχει προσφέρει η Π.Ε. στα 20 χρόνια λειτουργίας της.

Προς την κατεύθυνση αυτή ανέλαβα να εκπονήσω μια ερευνητική εργασία με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα από το 1995 έως σήμερα. Στάσεις και θέσεις των εκπαιδευτικών προς την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Η έρευνα έγινε στα πλαίσια μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Ε.Α.Π. υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Σκορδούλη.
Θεωρώ πως προκύπτουν συγκεκριμένα στοιχεία για τις ωφέλειες της Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και για το ρόλο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως πυρήνων εξάπλωσης της Π.Ε. Η τελική παρουσίαση της έρευνας υπάρχει εδώ:

 http://kpe-akrat.ach.sch.gr/docs/MetaptixiakiDiatrivi.ppt

 Ενδεικτικά αποτελέσματα θα βρείτε στο τέλος του κειμένου.
Θα ήμουν ευτυχής αν η συγκεκριμένη εργασία αποτελέσει, στο βαθμό που της αναλογεί, μια επιστημονική αναφορά για την ανάγκη ενίσχυσης, υποστήριξης και επέκτασής της Π.Ε. στα σχολεία.

Κώστας Γιαννίρης, αναπληρωτής υπεύθυνος του ΚΠΕ ΑκράταςΕνδεικτικά Αποτελέσματα

· Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πολύ σημαντική (μέσος όρος 9,23 στα 10 όσον αφορά στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήματα).

· Το 98% των εκπαιδευτικών ζητάει περισσότερη ενημέρωση για θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

· Το 97% των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνει πρόγραμμα Π.Ε., συναντά δυσκολίες. Το 53% αναφέρει ως δυσκολία την ανελαστικότητα του ωρολογίου προγράμματος, κάτι που δείχνει ότι ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου δεν καλύπτει τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 50% συναντά οικονομικές δυσκολίες κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ το 48% αντιμετωπίζει τη δυσκολία της έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων (υπήρχε η δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων).

· Η υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. προσφέρει πολλαπλές εκπαιδευτικές ωφέλειες. Η αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία (82%), η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών (79%), οι αυξημένες γνώσεις σε περιβαλλοντικά θέματα (61%), η μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς (27%), η μεγαλύτερη προθυμία στο σχολικό μάθημα (24%) είναι μερικές από τις αλλαγές που παρατήρησαν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ των μαθητών. Μόνο το 3% των εκπαιδευτικών δεν παρατήρησαν καμία αλλαγή μετά τη συμμετοχή των μαθητών σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

· Η Π.Ε. μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην κατανόηση των σχολικών μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί κατά μέσο όρο βαθμολογούν με 6,9/10 την ισχύ της προηγούμενης πρότασης.

· Η γενική γνώμη των εκπαιδευτικών για τη συνεισφορά των ΚΠΕ ποσοτικοποιείται σε 6,4/10. Η γνώμη είναι σαφώς καλύτερη μεταξύ όσων έχουν επισκεφθεί κάποιο ΚΠΕ για επιμορφωτικό σεμινάριο (7,1/10) ή στα πλαίσια περιβαλλοντικής ομάδας (7,2/10).

· Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κοντά στο σχολείο τους κάποιο ΚΠΕ:

α) έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε.

β) υλοποιούν μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων Π.Ε.

γ) έχουν περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ

δ) πραγματοποιούν περισσότερες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ

ε) έχουν καλύτερη γνώμη για τα ΚΠΕ από το γενικό μέσο όρο.

· Το 21,8% των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει παρακολουθήσει σεμινάριο σε ΚΠΕ.

· Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό σεμινάριο σε ΚΠΕ έχουν υψηλότερα ποσοστά υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε (58,3% έναντι 25,6% όσων δεν έχουν επιμορφωθεί).

Δεν υπάρχουν σχόλια: