Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

Συμμετοχή σε σεμινάριο στην Άνδρο(23-25/5)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου πρόκειται να πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ομαδικές Δραστηριότητες» , από Παρασκευή 23-5-2008 έως και Κυριακή 25-5-2008.Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν συνολικά 5 εκπ/κοί από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το κόστος εκπαίδευσης, διαμονής, διατροφής των επιμορφούμενων και το κόστος μετακίνησης με πλοίο από και προς Άνδρο θα καλυφθεί από το ΚΠΕ Κορθίου.
Δηλώσεις συμμετοχής στον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι Τετάρτη 7 Μαίου στο τηλ.2281079347 φαξ 2281079346.(Θα προηγηθούν οι συνάδελφοι που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-5-2008
07:00-09:30 Ραφήνα -Άνδρος
9:30-10:30: Λιμάνι- Κόρθι
10:30-11:45: τακτοποίηση στα δωμάτια
11:45-12:00: Προσέλευση – Εγγραφές
12:00-12:30: Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κορθίου – ΚΠΕ
12:30-13:00: παιχνίδια γνωριμίας Π. Σταθόπουλος
13:00-13:30: παιχνίδια γνωριμίας Θ. Παπαπαύλου
13:30-17:30: Γεύμα - Ανάπαυση
17:30-18:30: Βασικές έννοιες και στόχοι της ΠΕ – Θ. Παπαπαύλου
18:30-19:30: Ομαδική διδασκαλία και περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Ε. Μπαμπίλα
19:30-20:30: Ζητήματα Περιβαλλοντικής Ηθικής – Β. Ψαλλίδας
20:30-21:00: Διάλογος
21:00 Γεύμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-5-2008
09:00-9:40: θεατρικά παιχνίδια -Ε. Μπαμπίλα
9:40-10:20: καθρέφτες (παιδαγωγικό παιχνίδι) – Π. Σταθόπουλος
10:20-11:00 Φωτογραφικές μάσκες (παιδαγωγικό παιχνίδι) – Θ. Παπαπαύλου
11:00-11:30: Διάλειμμα
11:30-12:30: Η εικαστική δημιουργία στα προγράμματα ΠΕ (παιδαγωγικό παιχνίδι) – Χ. Κουρουζίδης
12:30-13:30: Αποσαφήνιση εννοιών στην ΠΕ (παιδαγωγικό παιχνίδι) – Π. Σταθόπουλος
13:30-14:00: Διάλογος
14:00-17:30: Γεύμα-Ανάπαυση
17:30-20:30: Επίσκεψη στα οικολογικά πεδία του ΚΠΕ με παιδαγωγικά παιχνίδια – Χ. Κουρουζίδης, Θ. Παπαπαύλου- Π. Σταθόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ 25-5-2008
09:00-10:00: Παιχνίδι ρόλων – Θ. Παπαπαύλου
10:00-11:00: Ο ιστός της ζωής – Θ. Παπαπαύλου, Π. Σταθόπουλος
11:00-11:30: Διάλειμμα
11:30-12:30: Παιχνίδια ενδυνάμωσης ομάδας – Π. Σταθόπουλος
12:30-13:30: Αξιολόγηση σεμιναρίου με το παιχνίδι με τις κάρτες – ΚΠΕ, Π. Σταθόπουλος
13:30-14:00: Διάλογος
14:00 ΛΗΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: