Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας στο 22ο συνέδριο της ΔΟΕ«Το προκείμενο 22ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Άνθρωπος – Σχολείο – Περιβάλλον. Ευθύνες και προοπτικές για ένα ζωντανό πλανήτη», που διοργανώνεται από τα Διοικητικά Συμβούλια της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων, παρουσιάζει έντονο και επίκαιρο ενδιαφέρον, διότι καλείται να αναδείξει την παιδαγωγική διάσταση του οικολογικού προβλήματος.
Για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του μείζονος προβλήματος, που εκτείνεται από την υπερεκμετάλλευση και εξάντληση των φυσικών πόρων μέχρι και την προϊούσα δραματική κλιματική αλλαγή, πρέπει να αναλυθεί και να ερμηνευθεί και από ψυχοπαιδαγωγικής πλευράς το αρχικό αίτιο πρόκλησης του προβλήματος αυτού, δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος ως το κεντρικό προκείμενο της δράσης, που έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη και την καταστροφή της φυσικής ισορροπίας.
Αυτή η ριζική θεώρηση του ευρύτερου οικολογικού προβλήματος, διατυπωμένη με συνοπτικό αλλά και ουσιαστικό τρόπο στην τριλογία «Άνθρωπος – Σχολείο – Περιβάλλον», υποδεικνύει τους ασφαλέστερους τρόπους αποτελεσματικής δράσης για τη σωτηρία του πλανήτη.
Στους τρόπους αυτούς πρωτεύουσα θέση έχει το σχολείο, δηλαδή η προσφερόμενη παιδεία, που διαπλάθει νοοτροπία, συμπεριφορά και προσωπικότητα και κατ’ επέκταση προετοιμάζει πολίτες με οικολογική συνείδηση και ενεργή βούληση για την προστασία και τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος.
Με αυτή τη θεώρηση, που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διαπλαστικής δύναμης της παιδείας, στη συστηματική αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος, από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύθηκαν και λειτουργούν πενήντα έξι (56) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα μιας (1) και τεσσάρων (4) ημερών σε μαθητικές ομάδες, οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν θεματικά δίκτυα σχολείων, τοπικές και διεθνείς συνεργασίες. Τα ΚΠΕ έχουν ιδρύσει και λειτουργούν τριάντα (30) Εθνικά Θεματικά Δίκτυα σε καθένα από τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν έως εκατόν είκοσι (120) σχολικές μονάδες.
Μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, επιδιώκεται η δημιουργία γνωστικών και αξιακών προϋποθέσεων στους μαθητές, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το περιβάλλον, να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές στα θέματα της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Τα προγράμματα υλοποιούνται με βάση τις εκπαιδευτικές αρχές της διεπιστημονικής θεώρησης, της βιωματικής προσέγγισης, της ομαδικής εργασίας, του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία, του δημοκρατικού διαλόγου και της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης.
Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. συμβαδίζοντας με τους στόχους της UNESCO, των Ηνωμένων Εθνών και άλλων Οργανισμών έχει διαμορφώσει εκπαιδευτικές δράσεις για την δεκαετία 2005-2014, με στόχο να αναπτυχθούν σχολικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών και ταυτόχρονα να προωθούν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία για το σχολικό έτος 2006-2007 πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας 6.500 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο στις ήδη εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πρόκειται να ενσωματώσει και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου, με σκοπό εντονότερες και συνολικότερες παιδευτικές παρεμβάσεις, που οδηγούν στο διαρκή σεβασμό του περιβάλλοντος και στην αποκατάσταση της φυσικής ιστορίας, καθώς επίσης ευνοούν αναπτυξιακές επιλογές, φιλικές προς το περιβάλλον με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Με επίγνωση όλων αυτών των δεδομένων συγχαίρω τους διοργανωτές του συνεδρίου αυτού αλλά και τους συμμετέχοντες σε αυτό, καλωσορίζω τους Κυπρίους αδελφούς μας, προσδοκώ τη συναγωγή λυσιτελών πορισμάτων στην περαιτέρω προαγωγή και αναβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σας δηλώνω τη σταθερά βούλησή μου για έμπρακτη υποστήριξη και αρωγή στο δύσκολο έργο σας.
Εύχομαι επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου καθώς επίσης μακρά και ευδόκιμο συνέχεια».

Δεν υπάρχουν σχόλια: