Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

Έκδοση περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ενόψει της έκδοσης του 2oυ τεύχους του περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ, το οποίο εκδίδει το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καλούμε τους συναδέλφους ,που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ,καθώς και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ,που υλοποίησαν περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ καθαρισμούς ακτών, δενδροφυτεύσεις) ,να μας στείλουν ενημερωτικά σημειώματα και φωτογραφίες που αφορούν στις σχετικές σχολικές δράσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά.
Τα ενημερωτικά σημειώματα και οι φωτογραφίες να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (κείμενα : αρχείο word - μέγεθος έως 600 λέξεις , φωτο (συνημμένες) : μορφή jpeg) στο e-mail: diperival@dipe.kyk.sch.gr έως τις 30 Μαΐου, προκειμένου να περιληφθούν στην έκδοση. Τα ενημερωτικά σημειώματα και οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν και στον ιστότοπο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (www.oikokyklades.blogspot.com ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: