Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Παγκυκλαδικός μαθητικός διαγωνισμός με θέμα : «Τα φυτά και τα ζώα του νησιού μου»


Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεών του, διοργανώνει παγκυκλαδικό μαθητικό διαγωνισμό με θέμα : «Τα φυτά και τα ζώα του νησιού μου».
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών και περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες:

1.Μαθητές νηπιαγωγείου
(διαγωνισμός εικονογραφημένου παραμυθιού)

2.Μαθητές Α΄ -Β΄ Δημοτικού
(διαγωνισμός ποιήματος)

3. Μαθητές Γ΄-Δ΄ Δημοτικού
(διαγωνισμός ζωγραφικής)

4.Μαθητές Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού
(διαγωνισμός φωτογραφίας)

Προδιαγραφές συμμετοχών
• Κάθε μαθητής / μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει με ένα ατομικό και ένα ομαδικό έργο.
• Τα έργα των μαθητών θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα το όνομα του δημιουργού τους.
• Τα ομαδικά έργα τάξεων ή σχολείων θα πρέπει να συνοδεύονται και με λίστα με τα ονόματα των μαθητών που συμμετείχαν.
• Τα έργα δεν θα επιστραφούν και οι μαθητές θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφα.
Αποστολή συμμετοχών

Τα έργα των μαθητών μπορούν να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και τις 15 Μαΐου 2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με την ένδειξη «για το μαθητικό διαγωνισμό» στη διεύθυνση:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΥ 18 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
84100 ΣΥΡΟΣ


Επιτροπή αξιολόγησης


Η επιτροπή αξιολόγησης των έργων των μαθητών αποτελείται από τους :

-Γκονέλα Ελένη
(σχολική σύμβουλος ειδικής αγωγής 17ης Περιφέρειας)
-Δροσίτου Βάλια
(σχολική σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σης 2ης Περιφέρειας Κυκλάδων)
-Παραμυθιώτου Μαρκέλλα
(σχολική σύμβουλος προσχολικής αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
-Τσαλικίδου Μαρία
(υπεύθυνη Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)
-Χατζηπαρασκευαίδης Απόστολος
(υπεύθυνος Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων)

Βράβευση


Τα αποσταλέντα έργα θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή και εντός Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού . Τα βραβευμένα έργα θα δημοσιευτούν στο περιοδικό ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ (έκδοση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων), καθώς και στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (www.oikokyklades.blogspot.com). Οι δωροθέτες των βραβείων θα ανακοινωθούν σύντομα.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: