Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των σχεδίων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2009.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προγράμματα που υλοποιούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις συμμετοχής των σχολικών ομάδων θα πρέπει να έχουν σταλεί στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: