Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Πρόσκληση ένταξης στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Η ζωή στον πλανήτη μας ξεκίνησε από το νερό, το οποίο θεωρείται ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος που ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η σωστή διαχείριση και προστασία του διασφαλίζει τη συνέχιση των ευεργετικών του επιδράσεων στο διηνεκές.
Σε κάθε τόπο εντοπίζονται διαφορετικές ανάγκες για νερό και γι’ αυτό η επάρκειά του εξασφαλίζεται μέσα από διαφορετική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η αμφίδρομη σχέση που συνδέει τις τοπικές ανάγκες με εκπαιδευτικούς στόχους, καθιστά επίκαιρη την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας της επικράτειας. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε το ΚΠΕ Έδεσσας, με την ιδιότητα του συντονιστικού φορέα, στην ίδρυση του Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΠΕ με τίτλο «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Το ΚΠΕ Έδεσσας, λοιπόν, για την τρέχουσα διετία 2009-2011, προτίθεται να λειτουργήσει το προαναφερόμενο Δίκτυο με την ένταξη σε αυτό έως 60 μαθητικών ομάδων. Τα σχολεία που εκπονούν πολύμηνο πρόγραμμα ΠΕ με θέμα το Νερό και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μέχρι τις 30-10-2009, απευθείας, στο ΚΠΕ Έδεσσας, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-edess.pel.sch.gr ) και στη συνέχεια με συμβατικό ταχυδρομείο.
Στα σχολεία που θα ενταχθούν στο Δίκτυο θα σταλούν συμπληρωματικές πληροφορίες, καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Στη διάρκεια της διετούς συνεργασίας τους με το Εθνικό Δίκτυο ΠΕ «Νερό και Βιώσιμη ανάπτυξη», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα μπορούν να έχουν διαρκή υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματός τους μέσα από θεματικά σεμινάρια, τα οποία και θα παρακολουθούν κατά προτεραιότητα, με την αποστολή προς αυτούς κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, με την ενημέρωσή τους μέσα από τον ιστοχώρο του ΚΠΕ Έδεσσας ( http://kpe-edess.pel.sch.gr ) κ.ά..

Δεν υπάρχουν σχόλια: