Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010

Συμμετοχή σε σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Λαύριο και στα Μέθανα

Tο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΚΠΕ) Λαυρίου πρόκειται να πραγματοποιήσει τριήμερο σεμινάριο με θέμα: «Ενέργεια και κοινωνία» στις 19-21/2/2010. Τα έξοδα εκπαίδευσης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα καλυφθούν από το ΚΠΕ, ενώ τα έξοδα μετακίνησης θα βαρύνουν τους ίδιους. Αιτήσεις συμμετοχής στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 28-1-2010.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Kέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τροιζήνας - Μεθάνων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Γεωθερμία και θερμές πηγές», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26-27/2/2010.Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών βαρύνουν τους ίδιους, ενώ τα έξοδα διατροφής και διαμονής το ΚΠΕ. Αιτήσεις συμμετοχής στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 21-1-2010.Θα προηγηθούν οι συνάδελφοι που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: