Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΚΟΙΝΟ YΠOMNHMA ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ENΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θέσεις για την επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης

Ενημερωτική κοινοποίηση εγγράφου, που  κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων την Παρασκευή 12-3-1010.

Ενόψει της διαμόρφωσης του κειμένου του Νομοσχεδίου για την επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε πως στον τελευταίο Νόμο 3467/2006 ήταν απούσα μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών, οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων), καθώς και οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ και οι Υπεύθυνοι, Αναπληρωτές Υπεύθυνοι και τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ. Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς ισχύουν τα εξής:


Α) Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ, από το ρόλο τους, όπως αυτός περιγράφεται στις σχετικές εγκυκλίους των αρμοδίων Διευθύνσεων του ΥΠΔΜΘ, ασκούν έργο διοικητικό, συμβουλευτικό, επιμορφωτικό χωρίς ποτέ να έχουν αναγνωριστεί και ονομαστεί για αυτό το έργο τους στελέχη εκπαίδευσης τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ύπαρξής τους. Συγκεκριμένα υπηρετούν στις θέσεις τους με τετράχρονη θητεία μετά από επιλογή των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με αυξημένα προσόντα στα ίδια πεδία (υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εμπειρία, επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, προσωπικότητα – γενική συγκρότηση) με αυτά των στελεχών εκπαίδευσης (σχολικοί σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προιστάμενοι Γραφείων, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων) και χωρίς να προσμετράται ο χρόνος θητείας τους ως διδακτική υπηρεσία.

Β) Οι Υπεύθυνοι και Αναπληρωτές Υπεύθυνοι των ΚΠΕ, ασκούν διδακτικό, επιμορφωτικό, και διοικητικό έργο, ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένοι και με τη διαχείριση κονδυλίων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης χωρίς να έχουν αναγνωριστεί ποτέ ως στελέχη της εκπαίδευσης. Επίσης τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ ασκούν διδακτικό και επιμορφωτικό έργο. Η επιλογή του συνόλου των στελεχών των ΚΠΕ γίνεται από τα αρμόδια ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ για τέσσερα χρόνια Παρότι όμως τα στελέχη των ΚΠΕ έχουν αυξημένα προσόντα, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους προσμετράται ως διδακτική υπηρεσία, δεν προβλέφθηκε ποτέ μέχρι σήμερα η μοριοδότηση της θέσης τους.

Για αυτό κρίνουμε απαραίτητη την άρση αυτής της έλλειψης με:

Α) Tην αναδρομική αναγνώριση του χρόνου θητείας των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Υπευθύνων ΣΣΝ στις θέσεις αυτές ως διδακτική.

Β) I. Tην εισαγωγή των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) και των Υπευθύνων ΣΣΝ, Υπευθύνων και Αναπληρωτών Υπευθύνων ΚΠΕ καθώς και εκπαιδευτικών μελών Π.Ο. ΚΠΕ ως στελέχη εκπαίδευσης διαβαθμισμένα στην ιεραρχία στο νέο σχέδιο Νόμου για την επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης.

ΙΙ. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι Υπεύθυνοι ΣΣΝ και οι Υπεύθυνοι των ΚΠΕ να εξομοιωθούν διοικητικά με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν. Οι Υπεύθυνοι των ΚΠΕ και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι να μετονομασθούν σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΚΠΕ αντίστοιχα. Να διατηρηθεί το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο επιλογής όλων των πιο πάνω αναφερομένων κατηγοριών.

Γ) Tη μοριοδότηση της θέσης όλων των ανωτέρω εκπαιδευτικών ως θέση ευθύνης αφού αναδεικνύουν και προάγουν τις καινοτόμες δραστηριότητες στη σχολική μονάδα. (Υπάρχει σχετικό προηγούμενο στο ΠΔ 25/2003 «Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών» με αναφορά μόνο στους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Υπευθύνους ΣΣΝ, Υπευθύνους ΚΠΕ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.Για τα ΔΣ των τριών συλλόγων οι πρόεδροι


Ευθυμιάδου Σοφία, Μαρδίρης Θοδωρής, Αλεξάκη Χάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: