Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Ενημέρωση για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης.( http://oikokyklades.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
), ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχεδίων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2010.

H νέα σχολική χρονιά είναι αφιερωμένη -στο πλαίσιο της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφορία -.στην εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η διάρκεια ενός προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής μπορεί να είναι από δυο (2) έως έξι (6) μήνες. Δεν θεωρούνται ως αυτοτελή προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής ούτε χρηματοδοτούνται ως τέτοια οι περιβαλλοντικές εκδρομές, οι επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι ημέρες τοπικών δράσεων, όπως καθαρισμός παραλιών, δενδροφυτεύσεις, κ.λ.π

Σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των θεμάτων, υπενθυμίζουμε τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι:

-η διεπιστημονική θεώρηση

-η βιωματική προσέγγιση

-το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία

-η ομαδική εργασία

-η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Για όλες τις δραστηριότητες προτείνεται να γίνει παρουσίαση των προγραμμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι συνάδελφοι που θα υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης θα λάβουν σχετική βεβαίωση υλοποίησης.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητικές ομάδες που υλοποιούν ομοθεματικά προγράμματα Π.Ε. Ενδείκνυται η συμμετοχή των περιβαλλοντικών ομάδων και των εκπαιδευτικών των σχολείων στα προγράμματά των ΚΠΕ,καθώς και σε Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (www.kpe.gr).

Από την πλευρά του το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης :

-ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων

-βοηθά τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος

-ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά. των τομέων ευθύνης τους

-προτείνει και μεσολαβεί για συνεργασίες με επιστήμονες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δήμους, κλπ σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα

-συντονίζει δράσεις παρουσιάσεων προγραμμάτων των σχολείων στο τέλος της σχολικής χρονιάς

- ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα Κ.Π.Ε. και τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

-οργανώνει σεμινάρια – ημερίδες ,τις οποίες καλούνται να παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί

-ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας του ( http://oikokyklades.blogspot.com/ ),του περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ, αλλά και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σχετικά με τις δράσεις του Τμήματος, προγραμματιζόμενα σεμινάρια, συνέδρια, περιβαλλοντικές δράσεις κλπ

-δανείζει εκπαιδευτικό υλικό(βιβλία,dvd,φύλλα εργασίας)σε σχολεία


Κλείνοντας, ευελπιστούμε στην αγαστή συνεργασία μας , μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε ,της διαπραγμάτευσης περιβαλλοντικών θεμάτων με αφορμή το αναλυτικό πρόγραμμα, της ανάληψης πρακτικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ενημερωθούν ,ευαισθητοποιηθούν και δραστηριοποιηθούν τόσο οι μαθητές όσο και τοπικές κοινωνίες σε ζητήματα που άπτονται της αειφόρου ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: