Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Θεματολογία προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

• Εντατικές μορφές εκμετάλλευσης φυσικών πόρων

• Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών

• Υδάτινοι Πόροι

• Ενέργεια:

Ανανεώσιμες πηγές

Κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας

• Γεωργία, κτηνοτροφία, μέθοδοι, υπερεκμετάλλευση

Διατήρηση του Φυσικού Περιβάλλοντος

• Οικοσυστήματα : Δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων

• Βιοποικιλότητα: απειλούμενα είδη – προστατευόμενες περιοχές

Υποβάθμιση του Περιβάλλοντος

• Ατμόσφαιρα - Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος

• Ρύπανση υδάτων

• Ρύπανση εδαφών

• Ραδιενεργός ρύπανση

• Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων

Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

• Κλιματικές Αλλαγές

• Φυσικές καταστροφές και ανθρώπινη παρέμβαση

• Περιβάλλον και πόλεμος

Χώρος, Οργάνωση και Χρήση

• Αστικά περιβάλλοντα: αστική ανάπτυξη, χρήσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, οδικά δίκτυα, ηχητική ρύπανση, περιβάλλον σχολικών και εσωτερικών χώρων

• Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιος χώρος και περιβάλλον

• Φυσικό Περιβάλλον, σχεδιασμός του διαθέσιμου χώρου, αγροτική ανάπτυξη, τουρισμός, εναλλακτικός και οικολογικός τουρισμός, υιοθεσίες περιοχών

• Περιβάλλον και Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι

• Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθμιση του τοπίου

• Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης

Ανθρωπογενές Περιβάλλον – Παράμετροι & Υποβάθμιση

• Περιβάλλον και Επικοινωνία: Μονοπάτια- φυσικές διαδρομές, μεταφορές, συγκοινωνίες

• Περιβάλλον και Ιστορία: τοπική ιστορία, ιστορία μετακινήσεων, φυσική ιστορία, ιστορία πόλεων και αγροτικών εγκαταστάσεων, φυσικά Στοιχεία : Μυθολογία, Λαογραφία

• Το Περιβάλλον ως πηγή έμπνευσης και πεδίο διαλόγου : Περιβάλλον και Τέχνη

• Το περιβάλλον ως έκθεμα : Μουσεία φυσικών επιστημών και τεχνολογίας, φυσικής ιστορίας, συλλογές εκθέματα, περιβαλλοντικά στοιχεία σε συλλογές/ μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μουσειακών οργανισμών

• Το περιβάλλον ως αφήγηση: η φύση και τα περιβαλλοντικά ζητήματα στη λογοτεχνία

• Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες

o Φύση και Θρησκεία

o Περιβαλλοντική Ηθική

o Δημοκρατία, περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση

o Καταναλωτισμός και Περιβάλλον

• Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών – Διαπολιτισμικές Αναφορές


Ποιότητα Ζωής

• Περιβάλλον και υγεία: άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική υγιεινή

Δεν υπάρχουν σχόλια: