Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008

Παγκυκλαδικός μαθητικός διαγωνισμός με θέμα : «Το νησί μου και η προστασία του περιβάλλοντος»


Tο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεών του, διοργανώνει παγκυκλαδικό μαθητικό διαγωνισμό με θέμα :

«Το νησί μου και η προστασία του περιβάλλοντος»

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν πάνω στο ζήτημα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και να απαντήσουν με δημιουργικό τρόπο, εκφράζοντας τις δικές τους ευαισθησίες, ανησυχίες αλλά και προτάσεις μέσω της τέχνης του γραπτού λόγου και της ζωγραφικής.


Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών και είναι χωρισμένος σε τέσσερις κατηγορίες:

1.Μαθητές νηπιαγωγείου
(διαγωνισμός εικονογραφημένου παραμυθιού)

2.Μαθητές Α΄ -Β΄ Δημοτικού
(διαγωνισμός ποιήματος)

3. Μαθητές Γ΄-Δ΄ Δημοτικού
(διαγωνισμός ζωγραφικής)

3.Μαθητές Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού
(διαγωνισμός έκθεσης ιδεών)

Προδιαγραφές συμμετοχών


· Κάθε μαθητής /μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει με ένα ατομικό και ένα ομαδικό έργο.
· Τα έργα των μαθητών θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα το όνομα του συγγραφέα τους και τα στοιχεία επικοινωνίας του.
· Τα ομαδικά έργα τάξεων ή σχολείων θα πρέπει να συνοδεύονται και με λίστα με τα ονόματα των μαθητών που συμμετείχαν.
· Τα κείμενα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 700 λέξεις.
· Τα έργα δεν θα επιστραφούν και άρα οι δημιουργοί τους θα πρέπει να κρατήσουν αντίγραφα.
Αποστολή συμμετοχών :
Τα έργα των μαθητών μπορούν να αποσταλούν το αργότερο μέχρι και τις 15 Μαίου 2008(σφραγίδα ταχυδρομείου),
είτε σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση :

Δεν υπάρχουν σχόλια: