Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Ημέρα του ποταμού 2010

Η συντονιστική επιτροπή του εθνικού θεματικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπ/σης "Το ποτάμι" ενημερώνει ότι όλα τα σχολεία θα μπορούν να προετοιμάζονται για την Ημέρα του Ποταμού 2010 το Σάββατο 24 Απριλίου 2010. Στην Πανελλήνια αυτή δραστηριότητα μπορούν να συμμετάσχουν ΟΛΑ τα σχολεία είτε ανήκουν, είτε δεν ανήκουν στο δίκτυό . Το σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να στείλει πριν από τις 20 Απριλίου 2010 μια απλή δήλωση συμμετοχής. Μετά τις 25 Απριλίου θα πρέπει κάθε σχολείο να στείλει συμπληρωμένο, με όσα στοιχεία έχει συλλέξει, στο σχετικό έντυπο (FormHtP) που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Http://sites.google.com/site/rivernetgr/Home.
Κάθε σχολείο που συμμετέχει θα επισκεφθεί έναν ποταμό και θα υλοποιήσει πρόγραμμα ΠΕ μιας ημέρας, με σκοπό να εκτιμήσει την ποιότητα του ποταμού και του περιβάλλοντα χώρου, σε μια ζώνη μήκος 200 μ και πλάτους 20μ. Τα σχετικά αποτελέσματα θα αποσταλούν στην Συντονιστική Επιτροπή στην Αθήνα, στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΣΠΕ).
Προτείνεται η οργάνωση της Ημέρας του Ποταμού και σε τοπικό επίπεδο με τη συνεργασία σχολείων κατά μήκος ενός ποταμού. Είναι καλό να υπάρξει συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να προταθούν και να υιοθετηθούν δράσεις προστασίας του ποταμού σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στη δράση θα πρέπει να δοθεί η μέγιστη δημοσιότητα σε τοπικό επίπεδο.

Για τη συμμετοχή των σχολείων δεν υπάρχουν προϋποθέσεις (χημικό εργαστήριο ή άλλα όργανα). Έντυπα και πληροφορίες από τη Γραμματέα του ΣΠΕ, Ισμήνη Κάβουρα (210 3225245 εσωτ.7, φαξ. 210 3225240, e-mail: spe@ellinikietairia.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: