Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε) και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε)

Η φιλοσοφία της Π.Ε συνδέεται με τις ανάγκες της ευαίσθητης ομάδας των α.με.ε.ε.α για κοινωνικοποίησή τους και απόκτηση γνώσεων μέσα από ενεργητικές ,βιωματικές και ερευνητικές εμπειρίες με το περιβάλλον. Μπορεί να θέσει τα θεμέλια της ενεργητικής συμμετοχής των ΑμεΑ στα προγράμματά της, τα οποία θα της επιτρέψουν να κάνουν χρήση των ικανοτήτων τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες , να ενεργοποιηθούν ατομικά και ομαδικά.
Η σύνδεση της Π.Ε με την Ε.Α.Ε αποτελεί μια καλή ψυχολογική βάση για τα ΑμεΑ, που θα τα βοηθήσει –ανάλογα με την αναπηρία τους- στην κοινωνικοποίησή τους, κάτω από την κατάλληλα προσαρμοσμένη, αλλά και διακριτική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικότατος, αλλά και λεπτός. .Η τήρηση των ισορροπιών ξεκινά από την ανάλυση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τα ΑμεΑ.
Οι γενικοί στόχοι της Ε.Α.Ε πραγματώνονται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τους στόχους της Π.Ε και αποτελούν το συνδετικό κρίκο που θα βοηθήσει τα ΑμεΑ. Η επαφή με το περιβάλλον τα οδηγεί στην αυτοδιαμόρφωση. Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες τα ελκύουν, για να γνωρίσουν το γύρω μεγάλο κόσμο. Τα βιωματικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα, μέσα από τον κόσμο της αφηρημένης σκέψης , των αφηρημένων εννοιών και εικόνων.
Χρειάζεται ,επομένως, σύνδεση Π.Ε και Ε.Α.Ε, η οποία θα βοηθήσει τα ΑμεΑ ,στοχεύοντας στον περιβαλλοντικό αλφαβητισμό τους.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση : πρόκληση του σήμερα ,πραγμάτωση του αύριο!

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΝΕΛΑ
Σχολική σύμβουλος 17ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Ν.Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: