Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Παράταση προθεσμίας υποβολής σχεδίων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σχετ. : Η με αριθμ. πρωτ. 119236/Γ7/24-09-2010 εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των σχεδίων προγραμμάτων που περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2010.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι αιτήσεις συμμετοχής των Σχολείων και Σχολικών Ομάδων για τη συμμετοχή τους στα θεματικά δίκτυα των ΚΠΕ, θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τους κατά τόπους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: