Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Οι δράσεις του δικτύου ΜΕdΙΕS για το βρόχινο νερό στις Κυκλάδες, 2009 - 2010

Το εκπαιδευτικό υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) «Το Δώρο της Βροχής» αναπτύχθηκε από το δίκτυο για την ΠΕ «MEdIES»  με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών (11-14 ετών) για τις παραδοσιακές και, εν μέρει, εγκαταλελειμμένες πρακτικές της συλλογής του βρόχινου νερού και για το πώς η «σοφία» του παρελθόντος μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί στα σύγχρονα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και στην εξοικονόμηση νερού. Επίσης, βασικοί στόχοι είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολιτιστικά στοιχεία (ήθη και έθιμα, γλωσσική παράδοση, κ.λπ.) που συνδέονται με τη συλλογή του βρόχινου νερού καθώς και η παρότρυνση για τη συνετή χρήση του νερού στην καθημερινή ζωή. Το υλικό έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Οι δράσεις του MEdIES πραγματοποιήθηκαν σε δέκα νησιά των Κυκλάδων και συγκεκριμένα, το 2009 σε Νάξο, Τήνο, και Σύρο, και το 2010 σε Μήλο, Ίο, Σαντορίνη, Ανάφη, Νάξο, Ηρακλειά και Κουφονήσι. Περιλάμβαναν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, όπου εφαρμόζονται και τμήματα του υλικού με μαθητές, καθώς και ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς των νησιών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαρκούν μία περίπου ώρα και προσεγγίζουν θέματα όπως: τα συστήματα συλλογής βρόχινου νερού και οι στέρνες στο παρελθόν και το παρόν, η κατανάλωση και η εξοικονόμηση του νερού, ο κύκλος του νερού, κ.ά. μέσα από την αξιοποίηση οπτικού υλικού -παρουσιάσεις, φωτογραφίες, πόστερ- ομαδική εργασία και παιχνίδια. Συνολικά συμμετείχαν 710 μαθητές στα προγράμματα που έδωσαν θετική ανατροφοδότηση μέσα από συζητήσεις, παρατηρήσεις, και ερωτηματολόγια.
Οι ενημερωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς περιλάμβαναν παρουσιάσεις για το γενικότερο πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και προτάσεις και ιδέες για την εφαρμογή του υλικού στο σχολείο. Συνολικά, περίπου 200 καθηγητές συμμετείχαν στα σεμινάρια, όπου και τους μοιράστηκε το υλικό, δίνοντας θετικά σχόλια τόσο για το υλικό όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Το πρόγραμμα πρόκειται να συνεχιστεί το 2011 και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.
Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις του δικτύου MEdIES για την προώθηση του υλικού στις Κυκλάδες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας του Νομού Κυκλάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: