Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Μελών Π.Ο. στο ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου μέχρι τις 30-07-2011 »

Προκηρύσσουμε την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Άνδρου, οι οποίες θα καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης και Β/θμιας μέχρι τις 30-07-2011.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί Π/θμιας Εκπαίδευσης και Δ/θμιας Εκπ/σης ,όλων των ειδικοτήτων, με προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που πλεονάζουν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Παρακαλούμε τις Δ/νσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης τους, οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη Δ/νση ή Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν έως την Παρασκευή 17-12-2010.

Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής, οι αιτήσεις διαβιβάζονται από τις Δ/νσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, μαζί με πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (υπόδειγμα το όποιο επισυνάπτουμε). Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται οπωσδήποτε με τη θετική ή αρνητική εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου που ανήκει ο εκπαιδευτικός, όπου θα αναφέρεται αν μπορεί ο εκπαιδευτικός να αποσπασθεί στο ΚΠΕ Κορθίου Άνδρου χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας ή σχολικής μονάδας που υπηρετεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: