Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Παράταση υποβολής αιτήσεων για παρακολούθηση προγραμμάτων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι οι σχολικές ομάδες, που υλοποιούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής που αφορούν στην παρακολούθηση προγραμμάτων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011 .

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης .

Δεν υπάρχουν σχόλια: