Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Μεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπ/ση στο πανεπιστήμιο Αθηνών

Προκηρύχθηκε η κατεύθυνση μεταπτυχιακών σπουδών "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στο πλαίσιο του ΠΜΣ "Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου" που λειτουργεί στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης σε αυτή έχουν όλοι οι πτυχιούχοι Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 και από τη Δευτέρα 27 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, ώρες 10.30-13.00, στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547, κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 5ος όροφος). Πληροφορίες στο τηλ. 210-727.7591 και στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (http://www.ceed.uoa.gr/).

Δεν υπάρχουν σχόλια: