Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Aναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ο «Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»,ο οποίος θα διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες τη νέα σχολική χρονιά. Η ηλεκτρονική έκδοση είναι χωρισμένη σε 4 μέρη και μπορεί να την «κατεβάσει» και να την εκτυπώσει όποιος ενδιαφέρεται στις παρακάτω διευθύνσεις:

ΣΕΛΙΔΕΣ 1-40 : http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/perival/1-40.pdf
ΣΕΛΙΔΕΣ 40-80 : http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/perival/41-80.pdf
ΣΕΛΙΔΕΣ 80-120 : http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/perival/81-120.pdf
ΣΕΛΙΔΕΣ 120-164 : http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/perival/121-164.pdf

Προτείνουμε ανεπιφύλακτα στους συναδέλφους που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-και όχι μόνο- την αξιοποίηση του ΟΔΗΓΟΥ και ιδιαίτερα των φύλλων εργασίας του β΄μέρους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Κεφάλαιο Ι

Περιβάλλον και Αειφορία – Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 11
Σκοποθεσία και θεσμικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 14
Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 15
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές 17
Μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης προγράμματος 24
Άξονες και κριτήρια αξιολόγησης 25

Κεφάλαιο ΙΙ

Αέρας- Ατμόσφαιρα-Κλιματικές Αλλαγές 26
Νερό 32
Έδαφος 38
Δάση 44
Βιοποικιλότητα – Εξαφάνιση των ειδών 50
Ενέργεια 56
Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων 62
Ανθρώπινες δραστηριότητες 68
Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες 74

ΜΕΡΟΣ Β: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ / ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ενδεικτικά Σχέδια και Φύλλα Εργασίας

Αέρας- Ατμόσφαιρα-Κλιματικές Αλλαγές 81
Νερό 90
Έδαφος 99
Δάση 108
Βιοποικιλότητα – Εξαφάνιση των ειδών 117
Ενέργεια 126
Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων 135
Ανθρώπινες δραστηριότητες 144
Ανθρώπινες σχέσεις και αξίες 153
Γλωσσάριο 162
Βιβλιογραφία 163

Δεν υπάρχουν σχόλια: