Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 12/Θ Δ.Σ. Εμπορείου Θήρας «Περιβαλλοντικά Μονοπάτια της Λαυρεωτικής»


Η επίσκεψή μας στο ΚΠΕ Λαυρίου είχε διάρκεια πέντε ημερών και φιλοξενηθήκαμε στους χώρους που μας διέθεσε το Κ.Π.Ε. Λαυρίου από στις 13-17 Μαΐου 2009 Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συνόδεψαν τα παιδιά ήταν δυο (2): Παπαδόπουλος Ιωάννης, Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία, με αριθμό μαθητών δεκατρία (13).
Η επίσκεψη είχε στόχο να ενημερωθούν για την ιδιομορφία του περιβάλλοντος της Λαυρεωτικής περιοχής και να κατανοήσουν τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες με τον δικό τους τόπο.
Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε όλο το φυσικό ( εθνικός δρυμός , θάλασσα) και ανθρωπογενές τοπίο (αρχαιολογικοί χώροι, μεταλλεία, παραδοσιακοί οικισμοί, βιομηχανικά τοπία) της Λαυρεωτικής. Οι μαθητές γνώρισαν την ιστορία του τόπου, τη διαχρονική χρήση των φυσικών του πόρων και πρότειναν λύσεις για το σημερινό αποβιομηχανοποιημένο Λαύριο, στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές το ενιαίο του χώρου και την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων και των προοπτικών ενός τόπου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του. Με την ανάπτυξη του προγράμματος έχουν μια συνολική αντίληψη για την Λαυρεωτική και συμμετέχουν στον προβληματισμό για την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Τα παιδιά έδειξαν να καταλαβαίνουν πολλά για την επίδραση που έχει ο άνθρωπος πάνω στο περιβάλλον του, έμαθαν την ιστορία του Λαυρίου και κατανόησαν πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα βιομηχανικό εργοστάσιο του μεγέθους της Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλευμάτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΑΒΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: