Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Σεμινάριο-ενημερωτική παρουσίαση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Νάξο

Τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΜΙΟ-ECSDE), πραγματοποίησαν επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών στη Νάξο την Τρίτη 28 Απριλίου 2009 και ώρα 17.οομμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου με θέμα «Το Δώρο της Βροχής».Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής συνάντησης απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


17.00 - 17.15 Υποδοχή – Εγγραφές

17.15 - 17.30 Χαιρετισμοί

Εκπρόσωποι των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων· Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης· Εκπρόσωποι MIO-ECSDE

17.30 – 17.50 Νερό: μεθοδολογικές προσεγγίσεις σχετικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μαρία Τσαλικίδου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε Κυκλάδων


17.50 – 18.10 Διαμόρφωση πλαισίου αξιολόγησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ελένη Μόρφα ,Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε Κυκλάδων,

18.10 – 18.30 Η συλλογή του βρόχινου νερού στη λαογραφία, την τοπική οικονομία & την εκπαίδευση, Δρ. Θώμη Βλαχογιάννη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων, MIO-ECSDE

18.30 – 18.50«Το Δώρο της Βροχής» Εκπαιδευτικό Υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Βίκυ Μαλωτίδη, MEd., Παιδαγωγική Ομάδα MEdIES, MIO-ECSDE

18.50 – 19.00 Το δίκτυο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «MEdIES» & οι δράσεις του, Ηρώ Αλάμπεη, MEd., Παιδαγωγική Ομάδα MEdIES, MIO-ECSDE

19.00 - 19.30 Συζήτηση

Επίσης, το πρωί της ίδιας μέρας, με τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων διδασκόντων, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές παρουσιάσεις σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Βίβλου, διάρκειας μιας διδακτικής ώρας η καθεμιά, με θέμα την αξία του βρόχινου νερού και την πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένων δραστηριοτήτων του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού από στελέχη του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης και τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: