Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Oι μαθητές της Κύθνου για την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού

Πώς θα επιτευχθεί αειφόρος ανάπτυξη στην Κύθνο;Στο ερώτημα αυτό απαντούν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κύθνου που παρουσιάζουν μέσα από τη Δράση Ευαισθητοποίησης του Προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ πώς θα μπορούσε να στραφεί το νησί σε μια ποιοτικότερη ανάπτυξη, μέσα από τις προτάσεις που παραθέτουν στο δικό τους «Οδηγό για την αειφόρο ανάπτυξη στην Κύθνο».
Διαβάστε τις απόψεις των μαθητών στη διεύθυνση:
http://www.egaio.gr/files/Draseis_students/Odigos_aeifor_anap/Kithnos_ergasia.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: