Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2010 στα Ιωάννινα.
Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να διερευνηθεί και να αναδειχθεί ο πολύπλευρος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την Αειφορία στο νέο τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο πλαίσιο (οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και θεσμικό) και στην προώθηση μέσω αυτής των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης της χώρας μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις. Επίσης είναι δυνατόν να κατατεθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση συμποσίων ή εργαστηρίων.

Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το γενικό θέμα και να αναφέρεται σε επιστημονική έρευνα, σε σχολικά προγράμματα ΠΕ, σε προγράμματα ΚΠΕ, σε θεματικά δίκτυα ΠΕ, σε τοπικές συνεργασίες, σε διεθνείς συνεργασίες, σε εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.

Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο ορίζεται:

26 Οκτωβρίου 2010 Μετά τις 26 Οκτωβρίου 2010

Μέλη της Ένωσης χωρίς εισήγηση 30 ευρώ 40 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης χωρίς εισήγηση 40 ευρώ 50 ευρώ

Μέλη της Ένωσης με εισήγηση 40 ευρώ 50 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης με εισήγηση 50 ευρώ 60 ευρώ

Φοιτητές και μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής 20 ευρώ 30 ευρώ

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειμμάτων και ένα δείπνο.

Το δικαίωμα συμμετοχής να κατατεθεί στην ALPHA BANK, στο λογαριασμό με αριθμό 136-002101-196795 με δικαιούχους τους Στεφανόπουλο Νικόλαο και Λεμπέση Κυριάκο. Η απόδειξη κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα, να σταλεί μέσω FAX στον αριθμό 2109911165.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις kpekast1@otenet.gr, nickstefanop@yahoo.gr, ppiliour@gmail.gr

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση peekpe509@gmail.com. To είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word. Σε περίπτωση που το αρχείο που περιέχει το κείμενο της εργασίας δεν είναι δυνατόν λόγω μεγέθους να αποσταλεί ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να αποθηκευτεί σε CD και να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση:

Οι εργασίες -που θα υποβληθούν εξ αρχής στην πλήρη τους μορφή- θα κριθούν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προκειμένου να παρουσιαστούν στο συνέδριο και να συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί δυνατό. Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες. Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους και παραπάνω από δύο συνολικά.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 20 Σεπτεμβρίου 2010

Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών 10 Οκτωβρίου 2010

Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο 26 Οκτωβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: