Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Δημοτικό σχολείο Γλινάδου «Το νερό» Πρόγραμμα Π.Ε(2009-2010)

« Μια φορά κι έναν καιρό… ήταν το νερό»

Επιμέρους θέματα :

 Ο κύκλος του νερού

 Το νερό παντού

 Νερό και μυθολογία

 Νερό και γλώσσα (παροιμίες, παραγωγή κειμένων)

 Νερό και λογοτεχνία (παραμύθια, ποιήματα)

 Νερό και εικαστικά (ζωγραφιές και χειροτεχνίες)

 Το νερό στις φυσικές επιστήμες

 Επαγγέλματα σχετικά με το νερό

 Το νερό και ο τόπος μας (πηγές και πηγάδια του χωριού, υδραγωγείο και φράγμα της Νάξου, νερόμυλος και ποτάμια του νησιού)

 Περιβαλλοντικά προβλήματα

 Εξοικονόμηση νερού

Κριτήριο επιλογής θέματος

Το ενδιαφέρον των μαθητών για το νερό δεδομένου ότι αυτό είναι πηγή ζωής και πρωταγωνιστεί στην καθημερινότητά μας.

Σκοποί και στόχοι του προγράμματος

Γνωστικοί :

 Να γνωρίσουν τα παιδιά λεξιλόγιο σχετικό με τη νερό.

 Να γνωρίσουν τα φυτά και τα ζώα που ζουν στο νερό.

 Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζει το νερό στη ζωή, στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος, στην οικονομική ανάπτυξη, στην εξέλιξη και στον πολιτισμό ενός τόπου.

 Να γνωρίσουν και να απαριθμούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

 Να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν ανθρώπινες δραστηριότητες που ευνοούν την εξοικονόμηση του νερού.

Συναισθηματικοί :

 Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος .

 Τόνωση της αυτοεκτίμησης , του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των άλλων .

 Καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας μέσα στην ομάδα.
Ψυχοκινητικοί :

 Ανάπτυξη ικανότητας οργάνωσης της ομάδας , υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας .

 Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας .

 Εξοικείωση με διάφορα είδη λόγου , προφορικού και γραπτού.

 Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας .

Άλλοι επιμέρους στόχοι :

 Να έρθουν σε επαφή με τη λογοτεχνία , τη μουσική και τη μυθολογία.

 Να εμπλακούν ενεργά σε προβλήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία και να προσπαθήσουν να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων .

Διάρκεια: Περίπου πέντε μήνες

Μεθοδολογία:

 Μέθοδος project

 Φύλλα εργασίας

 Παιχνίδια

 Συνεντεύξεις

 Ερωτηματολόγια

 Μέθοδος επίλυσης προβλήματος

 Μελέτη πεδίου
Αφορμή για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό αποτέλεσε μια επίσκεψη στις πηγές και στα πηγάδια του χωριού και έκδηλο ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών να μάθουν περισσότερα σχετικά με το νερό και τις πολλαπλές του χρήσεις.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
I. ΑΡΧΙΚΗ: Έγινε στην αρχή του προγράμματος μέσα από συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με θέματα που αφορούν το νερό. Από τη συζήτηση διαμορφώθηκαν τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στην πορεία του προγράμματος.

II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ: Έγινε κατά την διάρκεια του προγράμματος με πολλαπλές δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας με: α) δημιουργία κειμένων, β) ζωγραφική γ) κατασκευές δ) δραματοποίηση ε) παιχνίδια και στ) συγγραφή παραμυθιών.

III. ΤΕΛΙΚΗ: Έγινε στο τέλος της χρονιάς με δημιουργία αφισών, ενημερωτικών φυλλαδίων, παρουσίαση του προγράμματος στη γιορτή λήξης του σχολείου μας και σύνταξη περιοδικού που συγκεντρώνει τις περισσότερες εργασίες και δραστηριότητες που εκπονήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος.
Γενικά πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι από τους στόχους μας. Αυτό έγινε φανερό μέσα από την ενεργό συμμετοχή και δράση των μαθητών στις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε, από τον ενθουσιασμό και την ευαισθησία που έδειξαν σε ορισμένα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετικά με το νερό και στην επίλυσή τους. Επίσης από την προσπάθειά τους να κοινοποιήσουν τις δραστηριότητες τους και με τον τρόπο αυτό να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία στην ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού.

Υπεύθυνες Δασκάλες: Κουτίνα Βιργινία και Μαγκανάρη Ειρήνη

Δεν υπάρχουν σχόλια: