Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ «Το κλίμα αλλάζει, εμένα με νοιάζει»

ΘΕΜΑ

 Οι κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στη ζωή μας.

ΣΚΟΠΟΣ

Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ


Γνωστικοί:

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές ενέργειας και τις πηγές τους.

Να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.

Να κατανοήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Να γνωρίσουν τις κυριότερες αιτίες των κλιματικών αλλαγών.

Να καταλάβουν πως λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Να αντιληφθούν τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να γνωρίσουν τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Να κατανοήσουν τη σημασία εξοικονόμησης ενέργειας.Συναισθηματικοί:

Ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη συνετή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Τόνωση της αυτοεκτίμησης , του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των άλλων .

Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος .

Καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας μέσα στην ομάδα.Ψυχοκινητικοί:

Ανάπτυξη υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας .

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας .

Εξοικείωση με διάφορα είδη λόγου , προφορικού και γραπτού.

Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας .Άλλοι επιμέρους στόχοι:

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της μελέτης, της έρευνας και της κριτικής σκέψης.

Να εμπλακούν ενεργά σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία.ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜέθοδος project

Φύλλα εργασίας

Παιχνίδια

Δραματοποίηση

Συνεντεύξεις

Μέθοδος επίλυσης προβλήματος

Μελέτη πεδίου


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε σε τρία στάδια.

Με την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε αρχική αξιολόγηση, μέσω συζήτησης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι γνώσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο θέμα καθώς και το ενδιαφέρον τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γινόταν διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, μετά το πέρα κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας . Ως μέσο χρησιμοποιήθηκε η συζήτηση, η σύνθεση και επεξεργασία των πληροφοριών στην ολομέλεια, η ζωγραφική, η χειροτεχνία, η δραματοποίηση.

Τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε η τελική αξιολόγησή του με την εκπόνηση ενημερωτικού φυλλαδίου, συγγραφή παραμυθιών, αρθρογραφία στην εφημερίδα της τάξης και παρουσίαση στην τελική γιορτή του σχολείου.

Ύστερα από όλα αυτά έγινε φανερό ότι υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών σκοπών και στόχων. Οι μαθητές έδεσαν ως ομάδα. Εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους. Συνεργάστηκαν, μοιράστηκαν, προβληματίστηκαν, ερεύνησαν, ενεργοποιήθηκαν, ουσιαστικά και γόνιμα. Η αλλαγή της συμπεριφοράς τους ως προς την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας ήταν εντυπωσιακή.

Συμπληρωματικά να αναφέρω ότι με τον τρόπο τους, οι μαθητές, προσπάθησαν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τόσο τους γονείς τους όσο και την τοπική κοινωνία σχετικά με το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο καθένας να συμβάλλει στην επίλυσή του.


Προμπονά Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια: