Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ«Προσέχω για να έχω...» (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Στόχοι προγράμματος


 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νηπίων και προνηπίων για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μορφών ενέργειας.

 Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

 Η αύξηση της συνεργασίας των μαθητών.

 Η ανάληψη πρωτοβουλίας για δράσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

 Η μεταφορά των γνώσεων που αποκτούνται στο σχολείο στο οικογενειακό τους περιβάλλον.


Μέθοδος και μέσα εργασίας

Η επεξεργασία του θέματος έγινε με τη μέθοδο project υλοποιόντας διαθεματικές συνδέσεις μεταξύ των γνωστικών περιοχών.

Έγινε χρήση των παρακάτω μέσων:

• Επισκέψεις

• Ερώτηση-υπόθεση-πείραμα-αξιολόγηση-ανατροφοδότηση (ερευνητική μέθοδος )

• Δραματοποιήσεις

• Μελέτη πεδίου

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε μέσω του ημερολογίου δραστηριοτήτων της νηπιαγωγού, των φακέλων εργασιών των μαθητών, φωτογραφιών και απομαγνητοφωνήσεων. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος δίνει βάση στην αξιοποίηση των κατακτημένων γνώσεων στην καθημερινή ζωή των μαθητών ώστε να αλλάξουν στάση στο θέμα της ενέργειας.

Οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό αφού οι μαθητές συνειδητοποίησαν την αξία που έχει η μείωση της σπατάλης της ηλεκτρικής ενέργειας για το περιβάλλον.


Ενδεικτικές δράσεις

 Επίσκεψη στη ΔΕΗ Σύρου και φωτογράφηση της

 Μέτρηση εβδομαδιαίως του ρολογιού της ΔΕΗ στο σχολείο μας

 Αφίσες σχετικές με τη σπατάλη ενέργειας φτιαγμένες από τα παιδιά και μοιρασμένες στο χωριό του Φοίνικα

 Αντικατάσταση συμβατών λαμπτήρων με εξοικονόμησης ενέργειας

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Αδαμαντία Τατσέλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: