Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας (18 - 20 Μαρτίου 2011)

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

Θεματολογία του Συνεδρίου

 Ατμοσφαιρική ρύπανση

• Ρύπανση υδάτων

• Ρύπανση εδάφους

• Υγρά απόβλητα

• Στερεά απόβλητα

• Διασυνοριακή ρύπανση

• Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης

• Τεχνολογία αντιρρύπανσης

• Φυσικό περιβάλλον

• Υγεία και περιβάλλον

• Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία

• Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός

• Οικονομικά περιβάλλοντος

• Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (1 σελίδα) 4.10.10

Κατ’ αρχήν αποδοχή 25.10.10

Υποβολή πλήρους εργασίας 20.12.10

Κρίση και αποδοχή εργασίας 17.01.11

Διόρθωση και τελική υποβολή 14.02.11

Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση θα κριθούν και θα γίνουν κατ’ αρχήν αποδεκτές οι περιλήψεις και στη συνέχεια τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.
Επίσης, όσες εργασίες περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τους όρους και τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο μονό και περιθώρια 3cm παντού. Περιλαμβάνει τίτλο εργασίας (σε TNR14 Bold), ονόματα συγγραφέων, φορέα και πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax και E-mail. Η έκτασή της πρέπει να είναι μέχρι 1 σελίδα Α4.
Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν με E-mail (ως επισύναψη) στη διεύθυνση: ptkdm@eex.gr

Τόπος και Χρόνος
Το 4ο Συνέδριο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 20 Μαρτίου του 2011. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ και στο ιστολόγιο του Συνεδρίου.

Κόστος Συμμετοχής

Σύνεδροι/Εισηγητές 80 €

Σπουδαστές 50 €

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου

Δρ. Κώστας Νικολάου

τηλ. (πρωί): 2310 886046

E-mail: kinikola@hol.gr

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο:
http://persynmak.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/4o-Periballontiko-Synedrio-Makedonias/131939546830901
http://www.eex.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: