Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ενόψει της έκδοσης του 4ου τεύχους του περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ (έκδοση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης),καλούνται οι συνάδελφοι ,που υλοποίησαν προγράμματα ή δράσεις περιβαλλοντικής εκπ/σης την προηγούμενη σχολική χρονιά , όπως μας στείλουν μέχρι τις 27/9 σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση diperival@dipe.kyk.sch.gr) σχετικά κείμενα (σε μορφή WORD) και φωτογραφίες (σε μορφή JPEG ),προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έκδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: