Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ(Γ1 – Γ2) Ορτσάροντας με το Νηρέα

ΘΕΜΑ
Το νερό ως σύμβολο και στοιχείο της φύσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Λαμβάνοντας υπόψη μας τον τόπο στον οποίο ζουν τα παιδιά, την Πάρο, ένα τόπο που περιβάλλεται με νερό καθώς επίσης την εξοικείωση των παιδιών μ’αυτό και το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν για τα υδάτινα οικοσυστήματα (Μελέτη του περιβάλλοντος) και τις θεότητες του νερού (Ιστορία), ανακοινώσαμε στους μαθητές ότι επιλέχθηκαν σε ένα διαγωνισμό.

ΠΛΟΗΓΟΣ
Για να δοθεί στο πρόγραμμα ένας χαρακτήρας πιο παιγνιώδης άρα πιο ευχάριστος στους μαθητές επινοήσαμε τη μασκοτ μας, το Νηρέα. Ο Νηρέας είναι ένας ναυτικός που αναθέτει στα παιδιά τις αποστολές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Project, Βιωματική προσέγγιση

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
6 μήνες

ΣΚΟΠΟΣ
Να γνωρίσουν το νερό ως στοιχείο της φύσης και την ύπαρξή του ως σύμβολο στις τέχνες και τα γράμματα.

ΣΤΟΧΟΙ
Γνωστικοί :
- Να αναπτύξουν γνώσεις για τα οικοσυστήματα, ρύπανση του περιβάλλοντος και τρόποι αντιμετώπισης.
-Να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες ερχόμενα σε επαφή με τη λογοτεχνία, μυθολογία και την ποίηση.

Συναισθηματικοί :
-Να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον τους.
-Να αποκτήσουν ερευνητική διάθεση, να αναπτύξουν δεξιότητες για παρατήρηση και καταγραφή .

Ψυχοκινητικοί:
- Να ασκηθούν στην ελεύθερη δημιουργική έκφραση και την καλλιτεχνική εργασία.

Άλλοι στόχοι :
-Να πλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
-Να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές με σεβασμό στο περιβάλλον
Δραστηριότητες
-Το πρώτο έγγραφο που έστειλε ο Νηρέας στα παιδιά αφορούσε την ελεύθερη επιλογή για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες.
-Συγκέντρωσαν πληροφορίες για το Νηρέα.
-Ανακοίνωσαν τις πληροφορίες στην τάξη.
-Επέλεξαν ένα θέμα με το Νηρέα και το σχεδίασαν.

Επισκεφτήκαμε την παραλία των Αγίων Αναργύρων.
Τα παιδιά φόρεσαν γάντια και η κάθε ομάδα συγκέντρωσε φυσικά και τεχνητά πράγματα που έβγαλε το κύμα στην ακτή.
Συζητήσαμε και διαχωρίσαμε τα πράγματα που συγκέντρωσε κάθε ομάδα σε φυσικά και τεχνητά.
Κάθε ομάδα συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο.
Μιλήσαμε για την ρύπανση των θαλασσών και των ακτών , ποιος ευθύνεται γι’αυτήν και τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε τις θάλασσες καθαρές.
Καθαρίσαμε την παραλία συγκεντρώνοντας τα σκουπίδια, τα οποία μάζεψε απορριμματοφόρο του δήμου.
Ακολούθησε συζήτηση για τη χρήση του νερού στη ζωή μας.
Η επίσκεψη της πυροσβεστικής στο σχολείο έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να ενημερωθούν για τον τρόπο κατάσβεσης των πυρκαγιών και να νιώσουν και αυτοί μικροί πυροσβέστες.
Τα παιδιά βρήκαν πληροφορίες για τον κύκλο του νερού.
Για την καλύτερη κατανόησή του κατασκευάσαμε τη μακέτα για τον «κύκλο του νερού»
Τα παιδιά βρήκαν τραγούδια που έχουν σχέση με το νερό
Επέλεξαν το «Ήταν ένα μικρό καράβι» και μ’αυτό αποχαιρέτησαν το Νηρέα...

Αξιολόγηση του προγράμματος

Μέσα από την πορεία του προγράμματος και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, πετύχαμε το μεγαλύτερο μέρος των γενικών σκοπών και στόχων.
Καλλιεργήθηκε το ομαδικό πνεύμα και το αίσθημα ασφάλειας μέσα στην ομάδα.
Έγινε σύνδεση των δραστηριοτήτων με τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος και τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη λογοτεχνία και τη μυθολογία(Γλώσσα-Ιστορία). Μέσα από κατασκευές και επισκέψεις κατανόησαν φαινόμενα της φύσης και ευαισθητοποιήθηκαν για το περιβάλλον(Εικαστικά-Μελέτη του περιβάλλοντος). Εξοικειώθηκαν με διάφορα είδη γραπτού και προφορικού λόγου και εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους(Γλώσσα).
Ο αρχικός σχεδιασμός διαφοροποιήθηκε λίγο στην πορεία προσαρμοζόμενος στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειχναν τα παιδιά σε επιμέρους αποστολές.
Η αξιολόγηση του προγράμματος γινόταν κατά τη διάρκειά του με τις σχετικές δραστηριότητες που προαναφέραμε.

ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: