Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Απολογιστικά περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κυκλάδων 2007-8

1175 μαθητές και 58 εκπαιδευτικοί της α/θμιας εκπ/σης ενεπλάκησαν το σχολικό έτος 2007-8 στις Κυκλάδες σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 18 δημοτικά και 15 νηπιαγωγεία ,29 δάσκαλοι και 29 νηπιαγωγοί,902 μαθητές δημοτικών και 273 μαθητές νηπιαγωγείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: