Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ "Ηταν ένα μικρό καράβι".Θάλασσα και ακτοπλοία.1. Το ενδιαφέρον των παιδιών σχετικά με τη θάλασσα και τα αντίστοιχα μέσα μεταφοράς.
2. Η σημασία της ναυσιπλοΐας για το νησί μας και η παράδοση σχετικά με αυτήν.
3. Η συχνή επαφή με τη θάλασσα και τα πλοία.
4. Οι εμπειρίες πολλών παιδιών σχετικά με την ναυσιπλοΐα δομημένες μέσα στην οικογένεια.


Στόχοι

1. Να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τη ναυσιπλοΐα και τα διάφορα θαλάσσια μέσα μεταφοράς.
2. Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την παράδοση του νησιού γύρω από την ναυσιπλοΐα.
3. Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ναυσιπλοΐα.
4. Να κατανοήσουν την σημασία της ναυσιπλοΐας για την τοπική κοινωνία.
5. Γλωσσική έκφραση και ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου.
6. Να υιοθετούν κοινούς στόχους και να αποκτήσουν πνεύμα συνεργασίας.
7. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ( χλωρίδα- πανίδα της θάλασσας).
Μεθοδολογία-Στάδια υλοποίησης του προγράμματος
1. Ευαισθητοποίηση των νηπίων και διερεύνηση των γνώσεων τους.
2. Προγραμματισμός και σχεδιασμός των δραστηριοτήτων.
3. Διεξαγωγή – υλοποίηση δραστηριοτήτων.


Φάση υλοποίησης δραστηριοτήτων

1. Ανάγνωση βιβλίων σχετικά με την ναυσιπλοΐα.
2. Εκμάθηση τραγουδιών που σχετίζονται με τα πλοία.
3. Δημιουργία ιστοριών από τα παιδιά και συγγραφή – εικονογράφηση των δικών τους βιβλίων.
4. Κατασκευές με υλικά της θάλασσας (ομαδικές-ατομικές).
5. Δραματοποίηση.
6. Εκμάθηση χορών ( νησιώτικα, ρεμπέτικα με θέμα τα πλοία και γενικά την θάλασσα ).
7. Συζήτηση γύρω από τα επαγγέλματα της θάλασσας.
8. Προβολή διαφανειών από την μουσειoσκευή «Ζωγραφίζω την θάλασσα» από το μουσείο Παιδικής Ελληνικής Τέχνης.
9. Εκδρομή σε κοντινή παραλία και στο λιμάνι έτσι ώστε να δουν από κοντά καΐκια, βάρκες.
10. Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο της περιοχής.
11. Επίσκεψη στο καΐκι του κ. Ζώταλη όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν σχετικά με την αλιεία.
Παρουσίαση
Εκδήλωση – γιορτή στις 12-06-2008 η οποία περιελάμβανε:
1. Επίδειξη όλων των εργασιών των παιδιών που σχετίζονται με τη θάλασσα.
2. Έκθεση των φωτογραφιών από τις επισκέψεις καθώς και από τις δουλειές των παιδιών.
3. Έκθεση των ομαδικών και ατομικών κατασκευών των παιδιών.
4. Επίδειξη των βιβλίων που κατασκευάστηκαν από τα ίδια τα παιδιά.
5. Δραματοποίηση του τραγουδιού «Ο ψαράς μέσα στη χώρα » και « Γιατί δεν με θες κυρά μου ».
6. Χορευτικό «Η τράτα μας η κουρελού»
Αξιολόγηση
Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από τις νηπιαγωγούς. Όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί σε γενικές γραμμές πραγματοποιήθηκαν. Οι δραστηριότητες που έγιναν συνετέλεσαν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων καθώς και στην απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών. Οι επισκέψεις εκτός σχολείου και το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Επίσης φάνηκε ότι το θέμα ήταν ευχάριστο στα παιδιά και σε αυτό συντέλεσαν οι εμπειρίες τους και οι γνώσεις τους γύρω από τη θάλασσα. Όσον αφορά στη συνεργασία μας με τους γονείς, φάνηκε ότι υπήρξε διάθεση για βοήθεια και γενικά θετική προσέγγιση. Δυστυχώς λόγω έλλειψης χρόνου δεν έγιναν κάποιες επισκέψεις στα χρονικά όρια του προγράμματος.


ΜΠΟΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: